GönderenKonu:  (Okunma sayısı defa)

vehbiaksit

  • Forum Üyesi
  • İleti: 14
  • Üyelik Tarihi: 13-11-2011
Diyanet Takvimi Okuyorum Projesi
Tarih : 27-12-2012 Saat : 20:18

 

"Cami Merkezli Hayat" konulu III. Ulusal Din GorevlileriSempozyumu

Cami içi ve Cami dışı Din Eğitimi Örnek Çalışmalar

DİN GÖREVLİLERİ AJANDASI ve

DİYANET TAKVİMİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI2013

DİN GÖREVLİLERİ AJANDASI PROJESİ

DİYANET TAKVİMİ OKUYORUM

Vehbi AKŞİT

Kocaeli Merkez Vaizi

Belçika Din Görevlisi

Bazen duyarsınız: Bir kitap okudum, hayata bakışım değişti, bir film izledim, duygularım değişti. Bir makale okudum, yanlış bildiğim bir konunun doğrusunu öğrendim.

Ben şöyle bir söz duydum. Bir takvim yaprağında bir söz okudum. Namaza başladım, camiye gitmeye başladım gibi.

Ben Belçika’nın La Louviere şehrinde Yavuz Sultan Selim Camisinde Din Görevlisiyim. Asıl görevim Kocaeli İl Müftülüğünde İl Vaiziyim.

Belçika, yaklaşık 11 milyonluk bir nüfusa sahip, Konya ilimiz büyüklüğünde 33.990 km2 lik Batı Avrupa’nın küçük bir ülkesidir. Komşuları kuzeyde Hollanda, doğuda Almanya ve Lüksemburg, güneyde ise Fransa’dır.

Belçika’da 200 bin civarında Türk yaşamaktadır. Türkiye’den Avrupa’ya göçün 50. Yılı kutlanmaktadır.

Brüksel Din Hizmetleri Müşavirliği, Belçika’da yaşayan Türk vatandaşlarının dini ihtiyaçlarını, din eğitimi ve ibadet mekânlarının oluşturulması gibi doğrudan dini konuların yanı sıra; spor, sergi, kermes vb. sosyal ve kültürel alanlarda da görev üstlenmektedir.

Din Hizmetleri Müşavirliğine bağlı 65 cami bulunmaktadır. Bu camilerde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açmış olduğu yurt dışı din görevliliği sınavlarını, yazılı, sözlü mülakat ve bakanlıklar arası kültür komisyonu gibi üç sınavı da başarı ile tamamlayıp, gerekli dil kursunu aldıktan sonra, bir de uzun süre vize için bekledikten sonra gelen din görevlilerimiz görev yapmaktadır.

Camilerimizden 5000 civarında öğrenci Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler kurslarını takip etmekte, Ramazan ayında Ramazan Din Görevlileri ve vaizelerle bu hizmetler takviye edilmektedir.

Din görevlilerimiz başta beş vakit namaz, Cuma ve bayram namazları ile birlikte din görevlisi olarak, camiye gelsin gelmesin bütün vatandaşlarımız için hem müftü, hem vaiz, hem Kur’an kursu öğreticisi, hem dini danışman, hem memur olarak görev yapmaktadırlar. Vekâleten Kurban kampanyası kaydı, hac ve umre kayıtları gibi görevler de artı görevlerdir.

Bu kadar bilgiden sonra bütün bu imtihanları ve kursları başararak,  bir yıl gibi bir süre vize beklediğim Belçika’daki görevime 15 Ekim 2009 tarihinde yurt dışı görevime başladım. Benden önce görev yapan din görevlisi Bilal Süleyman hocam ile Türkiye’de görüşme imkânım oldu. 4 yıl boyunca neler yaptığını öğrendim. Kur’an okumayı bilmeyen kalmamış cemaatten. Benim için çok önemli bir bilgi idi bu.

Görev sürem boyunca Kur’an öğrenmeyi isteyenlere Kur’an-ı Kerim öğretmek, dini danışmanlık yapmak ve cami hizmetleri ile sosyal hizmetlerle bulunacaktım.

Öncelikle, haftada üç gün tefsir, hadis ve ilmihal dersleri yaptım. Namazda okuduğumuz duaların ve surelerinin manalarını anlattım. Riyazüs-salihin isimli eserden hadis dersleri verdim. İslam İlmihalinden ibadet bölümünden bahisler anlattım.

Bir sohbet esnasında Şeref Topal ismindeki bir cemaatimiz, görev yaptığım yerde önceki yıllarda bazı sıkıntılar olmuş, dernek yönetimindeki bazı kişiler, cami yapımı esnasında bazı üyeleri dernekten çıkarmış, bu sebeple oturdukları yerdeki camiye değil de, 5 km. uzaklıkta bir camiye gidiyorlarmış. Bir gün, namaz vakti için takvime bakarken, o günkü takvim yaprağını koparmış ve Diyanet Takviminde okuduğu bir yazı, “Camilerin kimsenin tapulu malı olmadığı, bütün müminlere açık olduğu” bilgisini okuyunca, kendi kendine hata ettiğini anlamış, oturduğu mahalledeki camiye gitmeye başlamış.

Evet, Diyanet Takvimi okuma fikri o zaman aklıma geldi. Çünkü Diyanet Takvimi, tirajı 3 milyona ulaşan ve yurt içi ve yurt dışı takvimlerinin yaklaşık 10 milyon kişi tarafından okunan bir takvimdir.

1972 yılından itibaren yayınlanmaya başlayan Diyanet Takvimi 2012 yılında 40. Yılını kutlamakta, Milletimiz için büyük bir teveccüh gösterilmekte ve ısrarla Diyanet Takvimi kullanılmaktadır.

Diyanet Takviminin ön yüzünde, Miladi, Hicri ve Rumi olmak üzere üç takvim bilgileri yer almaktadır. Yine o gün bir olay, gün, hafta var ise tarihi bilgiler verilmekte, her gün bir ayet veya hadis yer almaktadır.

Takvim yaprağının arka yüzünde ise dinimizin temel bilgilerini ihtiva eden inanç, ibadet, ahlak, siyer ve gündelik hayata ilişkin bilgiler özet olarak yer almaktadır.

III. Din Görevlileri Sempozyumunda Cami içinde yapılan faaliyetlerden biri olarak düşündüm.

DİYANET TAKVİMİ OKUYORUM ve DİN GÖREVLİSİ AJANDASI projesi

Diyanet İşleri Başkanlığı 100 bini aşkın personeli ile yurt içinde ve yurt dışında vatandaşlarımız için hizmet veren,  İslam Dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş bir teşkilattır.

Merkez ve taşra teşkilatında idari görevin dışında, vatandaşlarımızla birebir muhatap olan Müftüler, Vaizler, Vaizeler, İmam-Hatipler, Müezzin-Kayyımlar ve Kur’an Kursu Öğreticileri büyük bir özveri ile görev yapmaktadır.

Camide mihrapta, minberde, kürsüde, cami dışında yeni doğan bir bebeğin kulağına ezan okuyup isim koyarken, hasta yatağında yatan bir kardeşimizi hastanede veya evinde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini sunan, Allah’tan şifalar bulsun duasında bulunan, bir tabutun başında “Ölüm en büyük vaizdir” derken, Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getirerek evlenen, sünnet olan din kardeşlerimizin merasiminde hep din görevlilerimizi, din gönüllülerimizi hep görmekteyiz.

Şimdi beş vakit namaz kıldıran din görevlilerimiz, merkezi vaazın kalkmasıyla birlikte vaizlik seminerlerine alınmakta, cemaatine bire bir vaaz etmek üzere yetiştirilmektedir.

Günde beş vakit camiye gelen vatandaşımız camide huzur bulmakta, namaz kılarak Allah’a karşı vazifesini yerine getirmekte, birbirleri ile görüşüp kaynaşmaktadırlar.

İşte beş vakit camiye gelen cemaatimiz camide namaz kılmaktadır. Namazdan sonra duadan sonra, din görevlilerimiz, Muhterem Cemaat Cenâb-ı Allah bir ayetinde şöyle buyuruyor diyerek, Allah kelamı bir ayet ve manasını duysa, Peygamber Efendimiz Buyurdu ki deyip, Rasülullah’ın bir hadisini cemaatine anlatsa ne güzel olur? Bunu yapan nice din görevlilerimiz vardır.

Bu projemizde Allah kelamı bir ayeti, Rasülullah’tan bir hadisi nereden mi okuyacağız. Yıllık 3 milyon tirajı olan ve 10 milyon kişi tarafından okunan Diyanet Takviminden ….

Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Takvimi ile 10 milyon kişiye her gün ulaşıyor. Din Görevlileri de hemen hemen cami cemaatimizin tamamının evinde olan Diyanet Takviminin okunmasını sağlamak…

Diyanet Takviminde ayet ve hadis mealleri kaynaklarıyla yer alıyor. Peki din görevlisi buradaki ayet ve hadisleri nasıl anlatacak? Cemaate daha geniş bir şekilde nasıl izah edilecek.

Bunun için ikinci projemiz, Din Görevlileri Ajandasıdır.

Yani Diyanet Takviminde yer alan bilgiler, daha geniş bir şekilde Din Görevlisi Ajandasında yer alacak ve bir yıl boyunca, Din Görevlisinin günlük kendisinin okuyacağı ve cemaatine anlatacağı bilgileri ihtiva eden bir günlük çalışma planı, toptan da yıllık çalışma programının bir arada olmasını sağlayan bir kaynak olacaktır.

1 Ocak 2011 Cumartesi günü yatsı namazından itibaren yeni bir uygulamaya başladım.

Dua edip, Amenerrasülü’yü okuduktan sonra VelhamdülillahiRabbilalemin dedikten sonra,

“Muhterem Müslümanlar! Bugün 1 Ocak 2011 Cumartesi, Hicri, 26 Muharrem 1432..

Bugün yeni bir yıla girdik, bugün İslam tarihinde önemli bir olay cereyan ediyor. Mekke’nin Fethi.

Mekke’nin Fethi olsun, yeni bir yıla giriş olsun çok önemli iki konu. Cemaate bu iki konuda bilgiler verdim.

1 Ocak 2011 tarihli Diyanet Takviminde bir hadisi şerif meali vardı.

“Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz.

O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” (Tirmizi, Deavât, 13)

Hadis-i şerifle bağlantılı olarak Takvim yaprağının arkasında ise “BESMELE”  den bahsediliyordu.

Besmele “Bismillahirrahmanirrahim”

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla başlarım demektir.  Müslüman, yapacağı bütün meşru işlere bu cümleyle başlamalıdır.

Besmele, Allah’a güvenmenin, O’na teslim olmanın, O’ndan yardım dilemenin, O’na sığınmanın ifadesidir.

Mü’min her hayırlı işinde sadece Allah’ın yardımına güvenir, O’nun rahmetini umar. Çünkü her şeye hayat veren Allah’tır. Her şey, O’nun iradesiyle başlar ve yine O’nun iradesiyle son bulur. Bu sebeple her meşru işe O’nun adını anarak başlamak, Müslümanın temel hedefi olmalıdır.

Sevgili Peygamberimiz; “Besmele ile başlamayan her önemli iş sonuçsuz kalır.” (İbnHanbel, II, 360) buyurmakla bizleri bu konuda uyarmıştır.

Takvim yaprağının arka yüzünde bir bölümde ise Esmaül Hüsna’dan bahsediliyor:

Esmâ-i Hüsnâ, en güzel isimler demektir. Bu isimlerin Allah’a (c.c.) ait olduğu ayet ve hadislerde zikredilmektedir. Nitekim ayette; “En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin” (Araf, 7/180.) buyrulmaktadır.

Hadislerde de; “Allah’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen kimse cennete girer.” (Buhârî, Deavât, 68) buyrulmaktadır.

Özlü Söz de ise;

Mithat Cemal Kuntay’a ait Bayrak şiirinden iki mısra yer almaktadır:

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır;

Toprak,, eğer uğrunda ölen varsa vatandır:

Şimdi 1 Ocak 2011 Cumartesi günkü Diyanet Takvimi’nde 5 önemli konu var:

1.    Yılbaşı

2.    Mekke’nin Fethi

3.    Besmele hadisi-Besmele hakkındaki arka sayfadaki yazı

4.    Esmâ-i Hüsnâ

5.    Bayrak – Vatan konulu özlü söz

Takvim yaprağında 5 mesaj var  yani.

Bu takvim yaprağını camiye gelen bir cemaatimiz, evinde namaz kılan bir hanım kardeşimiz, yurt dışında ezanı duymayan, ezan vaktini ezan okuyan saat ile veya Diyanet Takvimindeki çizelgeye göre takip eden bir yurttaşımız, gurbetçilerimiz de okuyor veya sadece namaz vakitlerine bakıp yırtıp atıyor…

İşte önündeki ve arkasındaki bilgilerle din görevlisine anlatabilmeleri için 5 önemli konu.

Projemizde yer alan, Din Görevlileri Ajandasında bu beş konuya yer verilecek veya üç konuya.

Din Görevlilerine Özel tasarım bu ajanda, Diyanet Takviminin şerhi, açıklamaları olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu vesile ile cemaate vereceği mesajı Diyanet Takvimi ile verecek, din görevlileri de bu ajanda ile bunu geniş bir şekilde açıklayacaktır.

Şimdi değerli davetliler!

Bu anlattıklarımızı uygulamalı hale getirelim, ister misiniz? Bakalım nasıl olacak?

Bugün 13 Mayıs 2012 Pazar, Hicri, 22 Cemaziyel Ahir 1433, Rumi, 30 Nisan 1428.

Bugün neler olmuş,

1.    Türkçenin resmi dil olarak kabulü (m.1277)

2.    Türk Dil Bayramı

3.    Anneler Günü

4.    III. Din Hizmetleri Sempozyumu (İstanbul) Bu sonuncusu gelecek sene takvimde yer alacak inşallah.

 

Takvim yaprağımızda bir hadis-i şerif var.

Peygamber Efendimiz buyurdu ki:

“Büyük günahlar; Allah’a şirk koşmak, anne ve babaya karşı gelmek, adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir.”(Buhârî, Eyman, 16)

Evet, bugün Anneler günü, hadisimiz de ana baba ile ilgili, Anne babaya karşı gelmenin büyük günahlardan olduğunu Peygamberimiz haber veriyor, bunun yanında Allah’a ortak koşmak, adam öldürmek ve yalan yere yemin etmek. Hadiste dört tane asıl konu var. Bu dört konudan kısa kısa bahsedilir veya namaz vakitlerine bölünüp anlatılabilir.

Takvim yaprağının arkasında ise;

ANA GİBİ YAR OLMAZbaşlıklı annenin öneminden bahseden güzel bir yazı var: Yazı şöyle:

Anne sevgisi Yüce Allah’ın insanlara bahşettiği asil bir duygudur. Çocuk kaç yaşına gelirse gelsin ana gönlü ona hiç değişmeyen şefkat ile bakar. Onun nazarında sanki o hiç değişmemiş gibidir. Anne şefkat ve fedakârlık kaynağıdır. Dünyada karşılığı beklenmeden gösterilen sevgi ve fedakârlık, annenin evladına karşı beslediği muhabbet ve fedakârlıktır. Bizlere Allah sevgisini, vatan muhabbetini ilk önce annelerimiz telkin ederler.

Kur’an ana ile babaya sevgi göstermeyi tek Allah’ın kulluk etmek akidesiyle birlikte emreder (Nisâ,4/36). Peygamberimiz (s.a.s.) ise “Cennet anaların ayakları altındadır.” (Ahmet, III/429) buyurmuştur.

AYRICA HAZRETİ HATİCE ANNEMİZDEN BAHSEDİLİYOR

Ailedeki huzuru, muhabbeti ve merhameti görebileceğimiz en güzel örnek Hz. Hatice validemizle Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in yuvasıdır. Evliliklerinin başından itibaren Hz. Hatice Validemiz Peygamberimize destek çıkmıştır. İlk vahiy geldiği anda Peygamberimizi teskin ederek ona inanan ilk kişi olmasından Müslümanların en çok sıkıntı çektiği boykot yıllarına kadar manen, madden hep yardımcı olmuştur.

Müşrikler tarafından Müslümanlarla alış-veriş yapılmasının, evlenilmesinin, konuşulmasının kısaca her türlü ilişkinin yasaklandığı 3 yıl süren boykot yıllarında Müslüman olmayan akrabaları dahi Hz. Hatice validemiz sebebiyle bu zorlu yıllarda Müslümanlara yardım etmişlerdir.

ÖZLÜ SÖZde ise Prof.Ali Fuat Başgil (merhum)  hocamıza ait kadınlar hakkında güzel bir söz var:

“Kadınlara hürmet et. Düşünün ki, kadınlık insanlığın anasıdır.”

Arkalı önlü 13 Mayıs 2012 Pazar tarihli Diyanet Takviminden bahsedilecek ayrı ayrı 10 başlık konu var. Şöyle bir hatırlayalım.

1.    Türk Dil Bayramı ve Türkçenin Resmi Dil olarak kabulünün yıldönümü (m.1272)

2.    Anneler günü

3.    Bir hadis ama içinde büyük günahlardan bahsediyor. Büyük günah kavramı

4.    Allah’a ortak koşmak

5.    Anne ve babaya karşı gelmek

6.    Adam öldürmek

7.    Yalan yere yemin etmek

8.    Ana gibi yar olmaz, anneliğin önemi

9.    Hz. Hatice annemiz

10.                      Kadın hakkında özlü bir söz.

İşte bu Din Görevlileri Ajandası burada yer alan bu konuları geniş bir şekilde ele alacak.

Günde 5 vakit namazda, cemaatin kalabalık olduğu vakitlerde, bu takvim gerekirse, beşe, üçe bölünüp anlatılacaktır.

Böyle bir çalışma olduğu takdirde, daha önceden hazırlanacağı için, bunlarını anlatımı ve zaman seçimi din görevlilerine bırakılacağı için, din görevlisi önemli gördüğü konuları cemaatine anlatacaktır.

Günde beş defa camiye giderek Rabbinin huzurunda kıyamda duran bir mü’min, Rabbimin ayetlerini ve Peygamberimizin bir hadisini duyacaktır.

Camilerimiz Diyanet Takvimi sayesinde bir irşad merkezi olacaktır.

Üçüncü projemiz: Eğer bu ajanda fikri cazip gelmez ise, aynı bilgilerin, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde bir bölüm açılarak buraya da konması da mümkündür.

Din görevlileri buradaki bilgileri ister bilgisayar ortamında, ister yazılı ortamda cemaatine sunma imkânına sahip olacaktır.

Bu çalışmanın Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve din görevlilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Selam ve saygılarımla…. 

 

 

 Tebliğin power point sunumu için tıklayınız