• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/vehbiaksit
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=5321561576
  • https://www.twitter.com/vehbiaksit
  • https://www.instagram.com/vehbiaksit
  • https://www.youtube.com/channel/UC5S_skAvSgjSjx7-XW1KjAw
VEHBİ AKŞİT

Vehbi Akşit Çekmeköy Müftüsü

Kategoriler
Site Haritası
ŞİFÂ-İ ŞERİF DERSLERİ
Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar18.772118.8473
Euro20.425820.5076
Aile Hayatı

Fransızca Site

İngilizce Öğreniyorum
Kaleiçi Camii sanal tur
Adım Adım Hac
İbrahim Halveti
ibrahim halveti
Vav ve Elif

Fransızca günlük konuşma cümleleri ve çevirileri - 3

 

Fransızca günlük konuşma cümleleri ve çevirileri - 3

     Günlük dilde çok sık geçen konuşmaların Fransızcaya çevirisi Fransızca Günlük Konuşma Cümlelerinin Türkçeye Çevirisi ve Telaffuzuve telaffuzuyla ilgili hazırlanan çok yararlı bir çalışma. Yurt dışında kısa süreli kalacaklar, turistlerle iletişim kurmak isteyenler ve Fransızcayı kısa yoldan öğrenmek isteyenler için. Bu bölümde konaklama, sayı ve zamanlarla ilgili cümleler de bulacaksınız. 

 

TürkçeFransızca
YazılışıOkunuşu
KONAKLAMA
Formu doldurun.Remplisser la fiche, svp.Ramplisse lafiş silvuple.
Burayı imzalayın.Signez ici.Sinye isi.
Boş odanız var mı?Avez-vous des chambres?Avevu deşambr?
İki kişilik odamız kaldı.Doubles seulement.Vıy dubl sölman.
Ne kadar kalacaksınız?Quelle est la durée de votre séjour?Kel a la düre dö votr sejur?
Yanlızca bir gece.Juste pour la nuit.Jüst pur la nüvi.
Kesin bilmiyorum.Je ne sais pas encore.Jönö se pa ankor.
Fiyat nedir?Ouel est le prix.Kele löpri.
Tek kişilik oda ne kadar?Combien coûte une chambre simple?Kombiyen kutün şambr sempl?
Çift kişilik oda ne kadar?Combien coûte une chambre double?Kombiyen kut ün şambr dubl?
Kahvaltı dahil mi?Le petit-déjeuner est-il inclus?Löpöti döjöne etil enklü?
Kredi kartı kabul ediyor musunuz?Acceptez-vous les cartes de crédit?Akseptevu lekart dö kredi ?
Akşam yemeği saat kaçta?A quelle heure servez-vous le diner?A kelör serve vu lödine ?
Banyolu.Avec salle de bain.Avek Sal dö ben.
Duşlu.Avec douche.Avek duş
Balkonlu.Avec balcon.Avek balkon
Caddeye bakanQui donne sur la rue.Kidon sür larü
Denize bakan.Qui donne sur la mer.Ki don sür la mer.
Ne kadar sürer?Combien de temps cela prendra-t-il?Kombiyen dötan söla prandratil ?
Ne zamana hazır olur?Quand est-ce que ce sera prêt?Kan eskö sösöra pre?
Burada kamp yapabilir miyiz?Pouvons-nous camper ici?Puvon nu kampe isi?
Yakınlarda bir kamping bölgesi var mı?Y a-t-il un terrain de camping près d’ici?Yatil ön terren dökamping predisi ?
Elektrik ve su var mı?Est-ce qu’il y a de l’eau et de l’électiricité?Eskilya dö lo e dö l’elektrisite ?
Kasaba buradan ne kadar uzakta?Quelle est la distance du vilage?Kel e la distans du vilaj?
SAYI – ZAMAN
Pazartesi.Lundi.Löndi.
Salı.Mardi.Mardi.
Çarşamba.Mercredi.Merkrödi.
Perşembe.Jeudi.Jödi.
Cuma.Vendredi.Vandrödi.
Cumartesi.Samedi.Samdi.
Pazar.Dimanche.Dimanş.
Ocak.Janvier.Janviye.
Şubat.Février.Fevriye.
Mart.Mars.Mars.
Nisan.Avril.Avril.
Mayıs.Mai.Me.
Haziran.Juin.Juen.
Temmuz.Juillet.Juiyye.
Ağustos.Août.Out.
Eylül.Septembre.Septambr.
Ekim.Octobre.Oktobr.
Kasım.Novembre.Novambr.
Aralık.Décembre.Desambr.
İlkbahar.Printemps.Prentan.
Yaz.Eté.Ete.
Sonbahar.Automne.Otom.
Kış.Hiver.İver.
1Un.Ön.
2Deux.Dö.
3Trois.Trua.
4Quatre.Katr.
5Cinq.Senk.
6Six.Siz.
7Sept.Set.
8Huit.Vit.
9Neuf.Nöf.
10Dix.Diz.
11Onze.Onz.
12Douze.Duz.
13Treize.Trez.
14Quatorze.Katorz.
15Quinze.Kenz.
16Seize.Sez.
17Dix-sept.Disset.
18Dix-huit.Dizvit.
19Dix-neuf.Diznöf.
20Vingt.Ven.
21Vingt et un.Venteön.
30Trente.Trant.
40Quarante.Karant.
50Cinquante.Senkant.
60Soixante.Suasant.
70Soixante-dix.Suasantdiz.
80Quatre-vingt.Katrven.
90Quatre-vingt dix.Katrvendiz.
100Cent.San.
200Deux cents.Dösan.
300Trois cents.Truasan.
400Quatre cents.Katrsan.
500Cinq cents.Senksan.
600Six cents.Sisan.
1000Mille.Mil.
1200Mille deux cents.Mildösan.
2000Deux milles.Dömil.
3000Trois milles.Truamil.
10.000Dix milles.Dimil.
100.000Cent milles.Sanmil.
1.000.000Un million.Ön milyon.
1.000.000.000Un milliard.Ön milyar.
BirinciPremière.Prömiyer.
Ikinci.Deuxième.Döziyem.
Üçüncü.Troisième.Truaziyen.
Dördüncü.Quatrième.Katriyem.
Beşinci.Cinqième.Senkiyem.
Altıncı.Sixième.Siziyem.
Yedinci.Septième.Setiyem.
Sekizinci.Huitième.Vitiyem.
Dokuzuncu.Neufième.Növiyem.
Onuncu.Dixième.Diziyem.
Saat kaç?Quelle heure est-il?Kelör etil?
Saat dokuz.Il est neuf heures.Ile növör.
Dokuz buçuk.Il est neuf heures et demie.Ile növör edömi.
Dokuzu çeyrek geçiyor.Il est neuf heures et quart.Ile növör ekar.
Sekize yirmi var.Il est huit heures moins vingt.Ile vitör muenven.
Otobüs ne zaman kalkıyor?A quelle heure le bus part-il ?Akelör löbüs parttil?
Saat onbir.Il est onze heures.Ile onzör.
Yarım saat sonra.Une demie heure après.Ün dömiör apre.
İki saat önce.Deux heures avant.Dözör avan.
Dörtten beşe kadar.De quatre heures jusqu’à cinq heuresDe katrör jüsk a senkör.
Öğleden sonra saat üçte.Dans l’après-midi à trois heures.Dan lapremidi a truazör.
İki saat içinde.Dans deux heuresDan dö zör
Sabah saat üçte.A trois heures du matin.Atruazör dümaten.
Öğleyin, saat onikide.A midi.A midi.
Akşam saat onsekiz otuzda.A dix huit heures trenteA dizvitör tırant
Gece saat onbirotuzda.Onze heures et demie de la nuit.Onzör edömi dölanui.
Dün.Hier.Iyer.
Bugün.Aujourd’hui.Ojurdüvi.
Yarın.Demain.Dömen.
Evvelki gün.Le jour précédent.Löjur presedan.
Ertesi gün.Le lendemain.Lö landömen.
Bu sabah.Ce matin.Cö maten.
Yarın akşam.Demain soir.Dömen suar.
Her gün.Chaque jour.Şak jur.
Her hafta.Chaque semaine.Şak sömen.
Her ay.Chaque mois.Şak mua.
Her yıl.Chaque année.Şak ane.
Her zaman.Toujours.Tujur.
Geçen gün.L’autre jour.Lotr jur.
Geçen hafta.La semaine dernière.La sömen derniyer.
Geçen ay.Le mois dernier.Lö mua derniye.
Geçen yıl.L’année dernière.Lane derniyer.
Gelecek hafta.La semaine. Prochaine.La sömen. proşen
Gelecek ay.Le mois prochain.Lö mua proşen.
Gelecek yıl.L’année prochaine.Lane proşen.
İki günden beri.Depuis deux jours.Döpüi döjur.
İki gün önce.Deux jours avant.Döjur avan.
İki gün sonra.Deux jours après.Döjur apre.
İki güne kadar.Dans deux jours.Dan dö jur.
Tam zamanında.A temps.Atan.
Şimdi.Maintenant.Mentnan.
Bazen.De temps en tempsDötan zantan.
Yakında.Près.Pre.
Eskiden.A l’époque.Alepok.
Bugün ayın kaçı?Quelle est la date d’aujourd’hui?Kele ladat dojur düi?
Bugün ayın ondördü.Il est le 14 aujourd’hui.İle lö katorz ojurdüi.
Yarın ayın kaçı?Quelle est la date de demain?Kele ladat dö dömen?
Yarın Nisan’ın onbeşi.Demain c’est le quinze avril.Dömen se lö kenz avril.
Doğum tarihiniz nedir?Quelle est votre date de naissanceKele votr dat dönesans?
Yirmibir Eylül 1962.21 septembre 1962Venteön sep-tambr milnöfsan suasantdö.
Ne zaman?Quand?Kan?
Ne kadar süre?Combien de temps?Kombiyen dö? Tan?
Hangi asırda?A quelle époque?A kel epok?
Onbeş gün.Quinze jours.Kenz jur?
Bir haftasonu.Un veek-end.Ön vikend.
Bir gün.Un jour.Ön jur.
Birkaç gün.Quelques jours.Kelkö jur.
Bir çok gün.Plusieurs journées.Plüziyör jurne.
Tatil boyunca.Durant les vacances.Düran le vakans.
Noel’de.A noël.A noel.
Yılbaşı.Le jour de l’an.Lö jur dölan
Tatil günü.Le jour de congé.Lö jur dökonje.
Bayram günü.Le jour ferié.Lö jur feriye.
Çalışma günü.Le jour de travail.Lö jur dö tıravay
Yıldönümü / doğum günü.Anniversaire.Aniverser.
Bazen.Quelques fois.Kelkö fua.
Sık sık.Souvent.Suvan.
Bazen.Rarement.Rarman.
Her gün.Tous les jours.Tu lejur.
...... de bir kez.Une fois par...Ün fua par ...
.......de iki kez.Deux fois par...Dö fua par...
Asla.Jamais.Jame.
Bir hafta.Une semaine.Ün sömen.
Hangi gün?Quel jour?Kel jur?
Yarın.Demain.Dömen.
Pazartesi.Lundi.Löndi.
Salı.Mardi.Mardi.
Çarşamba.Mercredi.Merkrödi.
Perşembe.Jeudi.Jödi
Cuma.Vendredi.Vandrödi.
Cumartesi.Samedi.Samdi.
Pazar.Dimanche.Dimanş.
Dün.Hier.Iyer.
Ertesi gün.Après - demain.Apre dömen.
ArifesiLa veille.La vey.
İki gün önce.İl y a deux jours.Il ya döjur.
Üç gün içinde.Dans trois jours.Dan trua jur.
Geçen hafta.La semaine dernièreLa sömen derniyer.
Gelecek hafta.La semaine prochaine.La sömen proşen.
Onbeş gün boyunca.Pendant quinze jours.Pandan kenz jur.
Sabah.Le matin.Lö maten.
Öğleden sonra.I’après-midi.Lapre midi
Akşam.Le soir.Lö suar.
Gece.La nuit.La nüi.
Ay.Le mois.Lö mua.
Hangi ay?Quel mois?Kel mua?
Ocak.Janvier.Janviye.
Şubat.Février.Fevriye.
Mart.Mars.Mars.
Nisan.Avril.Avril.
Mayıs.Mai.Me.
Haziran.Juin.Jüen.
Temmuz.Juillet.Jüiyye.
Ağustos.Août.Out.
Eylül.Septembre.Septambr.
Ekim.Octobre.Oktobr.
Kasım.Novembre.Novambr.
Aralık.Décembre.Desambr.
Bir yıl.Un an.Ön an.
Hangi sene?Quelle année?Kel anne?
Gelecek sene.I’année prochain.Lane proşen
Geçen sene.I’année derniere.Lane derniyer
İkibinDeux mille.Dömil
Kaç yaşındasınız?Quel age avez-vous?Kel aj ave vu?
Otuz / on yedi / yirmi beş / kırk üç / elli / yaşındayım.J’ai trente ans / dix sept / vingt cinq / quarante trois / cinquante ans.Je trant an / diz set / vensenk / karant trua / senkant an.
Ya siz?Et vous?E vu?
O bin dokuz yüz atmış yılında doğdu.II est ( elle est) né(e) en mille neuf cent soixanteIle (ele) ne an milnöfsan suasant (1960)
O kaç yaşında?Quel age a-t-il/elle?Kelaj at il/el?
On altı yaşından küçüklere yasak.Les enfants de moins de seize ans ne sont pas admis.Lez anfan dö muen dösez an nö son pa admi.
Saat.Heure.Ör
Saat kaçta?A quelle heure?A kel ör?
Oniki / öğlen.Douze heures/midi.Duz ör / midi.
Gece yarısı.Minuit.Minüi.
Bir saat.Une heure.Ünör.
On üç saat.Treize heures.Trez ör.
Saat sekiz buçuk.Il est huit heures trente.İle vitör trant.
Saat sekiz kırkbeş.Il est huit heures quarante cinq.İle vitör karant senk.
Dokuz saat.Neuf heures.Növ ör.
Yirmi bir saat.Vingt et une heures.Ven e ün ör.
....e çeyrek var..... moins le quart.... Muen lö kard.
....yi çeyrek geçiyor......et quart.....E kard.
Bu sabah.Ce matin.Sö maten.
Bu öğleden sonra.Cet après-midi.Set apre midi.
Bu akşam.Ce soir.Sö suar.
Bu gece.Cette nuit.Set nüi.
Şafakta.A l’aube.Alob
Akşam geç vakit.En fin de soirée.Anfen dö suare.

Yorumlar - Yorum Yaz
30 Cüz ve Mesajlar
Ses Gazetesi Yazılarım
Hadislerle İslam
Günlük Program
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam232
Toplam Ziyaret3267636

Uymazsan Trafige

Dini Bilgiler
Google Translate
Her Güne Bir Ayet ve Hadis

Siyer Araştırmaları Merkeziİslam Ansiklopedisi
Hava Durumu
Diyanet Namaz Sitesi
Diyanet PDF
Kuran Elif Bası