• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/vehbiaksit
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=5321561576
  • https://www.twitter.com/vehbiaksit
  • https://www.instagram.com/vehbiaksit
  • https://www.youtube.com/channel/UC5S_skAvSgjSjx7-XW1KjAw
VEHBİ AKŞİT

Vehbi Akşit Çekmeköy Müftüsü

Kategoriler
Site Haritası
ŞİFÂ-İ ŞERİF DERSLERİ
Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar18.357418.4309
Euro17.930618.0024
Aile Hayatı

Fransızca Site

İngilizce Öğreniyorum
Kaleiçi Camii sanal tur
Adım Adım Hac
İbrahim Halveti
ibrahim halveti
Vav ve Elif

Hacı ve Umreci Uğurlama Duası

HACCA GİDENLERE UĞURLAMA DUASI

\

Yâ Rabbel Âlemîn... Yâ Erhamer Râhimîn...

Senin Peygamberin: "Âdâbına riayet ederek yapılmış bir haccın mukabili cennetten gayri bir şey değildir; mükâfatı cennettir." buyurdu;  Bu duygu ve düşüncelerle, daha önce hacca gitmiş veya ilk defa senin beytini, Kabe’ni hac yapmak için ziyarete gitmek için uğurladığımız hacı adayı kardeşlerimizin haclarını makbul eyle, bizleri, cenneti kazananlardan eyle yâ Rabbi!..

Haclarını makbûl, mebrûr bir hac olarak yapıp, gidip gelenlerden eyle yâ Rabbi!..

Yâ Rabbel Âlemîn! Hacca giden kardeşlerimize yolculuklarında rahatlık nasip eyle. Senin yolunda olma şuurunda eyle...

Hacca giden kardeşlerimizi Senin zikrinle meşgul eyle... Senin rızâna uygun vakit geçirmelerini Sevaplı ameller işlemelerini, Birbirleriyle iyi geçinmelerini nasîb eyle... Nefsi ve şeytanı aralarına sokma yâ Rabbi!..

Yâ Rabbel Âlemîn! Şu uzak mesafeleri aşıp, Peygamber SAS Efendimiz Hazretleri\'nin mübârek Ravza-i Mutahhara\'sını ziyaret eylemeyi nasîb eyle yâ Rabbi!..

Peygamber SAS Efendimiz\'in sevgisine iltifatına, teveccühüne cümlemizi nâil eyle yâ Rabbi!...

Oralardan "Lebbeyk, allahümme lebbeyk!" diye diye, ihramlara bürüne bürüne, Dağları vâdileri aşarak Mekke-i Mükerreme\'ye sıhhatle, afiyetle ulaştır yâ Rabbi!..

Beyt-i Şerîf\'ini hürmetle ziyâret etmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!.. Usûlüne uygun tavaf etmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!.. En güzel dualarla dua etmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!..

Hacca giden kardeşlerimizin sa\'ylerini makbul eyle yâ Rabbi!.. Günahlarını affeyle. İbâdetlerini, kabul eyle yâ Rabbi!.. Her türlü günahlardan bizleri pâk eyle yâ Rabbi!..

Yin aynı şekilde Hânelerine sıhhat ve afiyetle dönmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!.. Günahlarından sıyrılmış, pâk olarak dönmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!.. Umre vazifesini seve seve yapmayı nasîb eyle yâ Rabbi!

Kur\'ân-ı kerîm\'in sevgisini gönüllerimize yerleştir yâ Rabbi!.. Zikrinle kalblerimizi diri eyle yâ Rabbi!.. Zikrinde dâim eyle yâ Rabbi... Şükründe dâim eyle yâ Rabbi...

Cümlemize sıhhat ü afiyetler ihsân eyle yâ Rabbi!.. Zikrinde, şükründe, hüsn-ü ibâdetinde bizleri muvaffak eyle yâ Rabbi...

Cümlemize hüsn-ü hâtimeler nasîb eyle yâ Rabbi!.. Hayırlı uzun ömürlerle muammer olduktan sonra, buyurun beraber diyelim:

(Eşhedü enlâ ilâhe illallah, ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh.) diye diye, senin yolunda iken, abdestli iken, zikrindeyken, şükründeyken, cami yolundayken, hac yolundayken, umre yolundayken can vermeyi nasîb eyle yâ Rabbi!..

Yüzümüzü ak, alnımızı açık eyle yâ Rabbi!.. Kabirlerimizi geniş eyle yâ Rabbi!.. Kabirlerimizi pürnûr eyle yâ Rabbi!... Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle yâ Rabbi!.. Kabirlerimizde haclarımızı, umrelerimizi, namazlarımızı, oruçlarımızı, ibâdetlerimizi, tâatlerimizi yoldaş eyle yâ Rabbi!.. Kabri cehennem çukuru olanlardan etme yâ Rabbi!..

Kabirden kalktığımızda bizi Peygamber Efendimiz\'in Livâül Hamd\'i altında haşreyle yâ Rabbi!.. Peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle, salihlerle berâber eyle yâ Rabbi!..

Rasûlüllah\'ın yanına varırken yoldan çevrilenlerden etme yâ Rabbi!.. Mahşer gününün sıkıntılarından cümlemizi mahfûz eyle yâ Rabbi!.. Arş-ı A\'lâ\'nın gölgesinde, nurdan minberlerde gölgelenen, istirahat eden bahtiyarlardan eyle yâ Rabbi!..

Cennât-i Âliyât\'ına fadl ü kereminle bigayri hisâb dâhil eyle yâ Rabbi!.. Habîb-i Edîb\'ine komşu eyle yâ Rabbi!.. Gül cemâlini rüyâlarda görmemizi nasîb eyle yâ Rabbi!.. Ahirette komşuluğunu ihsân eyle yâ Rabbi!..

Senin cemâlini gören, selâmına eren bahtiyarlardan eyle yâ Rabbi!..

Amin, bi hürmeti Ta Ha ve Yasin. Ve selamün alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin….

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aynı duanın Umreye Gidenler için olanı

UMRE’YE GİDENLERE UĞURLAMA DUASI

Yâ Rabbel Âlemîn... Yâ Erhamer Râhimîn...

Senin Peygamberin: "Âdâbına riayet ederek yapılmış bir haccın mukabili cennetten gayri bir şey değildir; mükâfatı cennettir." buyurdu;  Bu duygu ve düşüncelerle, daha önce hacca gitmiş veya ilk defa senin beytini, Kabe’ni umre yapmak için ziyarete gitmek için uğurladığımız umreci kardeşlerimizin umrelerini makbul eyle, bizleri, cenneti kazananlardan eyle yâ Rabbi!..

Umrelerini makbûl, mebrûr bir umre olarak yapıp, gidip gelenlerden eyle yâ Rabbi!..

Yâ Rabbel Âlemîn! Umreye giden kardeşlerimize yolculuklarında rahatlık nasip eyle. Senin yolunda olma şuurunda eyle...

Umreye giden kardeşlerimizi Senin zikrinle meşgul eyle... Senin rızâna uygun vakit geçirmelerini Sevaplı ameller işlemelerini, Birbirleriyle iyi geçinmelerini nasîb eyle... Nefsi ve şeytanı aralarına sokma yâ Rabbi!..

Yâ Rabbel Âlemîn! Şu uzak mesafeleri aşıp, Peygamber SAS Efendimiz Hazretleri\'nin mübârek Ravza-i Mutahhara\'sını ziyaret eylemeyi nasîb eyle yâ Rabbi!..

Peygamber SAS Efendimiz\'in sevgisine iltifatına, teveccühüne cümlemizi nâil eyle yâ Rabbi!...

Oralardan "Lebbeyk, allahümme lebbeyk!" diye diye, ihramlara bürüne bürüne, Dağları vâdileri aşarak Mekke-i Mükerreme\'ye sıhhatle, afiyetle ulaştır yâ Rabbi!..

Beyt-i Şerîf\'ini hürmetle ziyâret etmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!.. Usûlüne uygun tavaf etmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!.. En güzel dualarla dua etmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!..

Umreye giden kardeşlerimizn sa\'ylerini makbul eyle yâ Rabbi!.. Günahlarını affeyle. İbâdetlerini, kabul eyle yâ Rabbi!.. Her türlü günahlardan bizleri pâk eyle yâ Rabbi!..

Yin aynı şekilde Hânelerine sıhhat ve afiyetle dönmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!.. Günahlarından sıyrılmış, pâk olarak dönmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!.. Umre vazifesini seve seve yapmayı nasîb eyle yâ Rabbi!

Kur\'ân-ı kerîm\'in sevgisini gönüllerimize yerleştir yâ Rabbi!.. Zikrinle kalblerimizi diri eyle yâ Rabbi!.. Zikrinde dâim eyle yâ Rabbi... Şükründe dâim eyle yâ Rabbi...

Cümlemize sıhhat ü afiyetler ihsân eyle yâ Rabbi!.. Zikrinde, şükründe, hüsn-ü ibâdetinde bizleri muvaffak eyle yâ Rabbi...

Cümlemize hüsn-ü hâtimeler nasîb eyle yâ Rabbi!.. Hayırlı uzun ömürlerle muammer olduktan sonra, buyurun beraber diyelim:

(Eşhedü enlâ ilâhe illallah, ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh.) diye diye, senin yolunda iken, abdestli iken, zikrindeyken, şükründeyken, cami yolundayken, hac yolundayken, umre yolundayken can vermeyi nasîb eyle yâ Rabbi!..

Yüzümüzü ak, alnımızı açık eyle yâ Rabbi!.. Kabirlerimizi geniş eyle yâ Rabbi!.. Kabirlerimizi pürnûr eyle yâ Rabbi!... Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle yâ Rabbi!.. Kabirlerimizde haclarımızı, umrelerimizi, namazlarımızı, oruçlarımızı, ibâdetlerimizi, tâatlerimizi yoldaş eyle yâ Rabbi!.. Kabri cehennem çukuru olanlardan etme yâ Rabbi!..

Kabirden kalktığımızda bizi Peygamber Efendimiz\'in Livâül Hamd\'i altında haşreyle yâ Rabbi!.. Peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle, salihlerle berâber eyle yâ Rabbi!..

Rasûlüllah\'ın yanına varırken yoldan çevrilenlerden etme yâ Rabbi!.. Mahşer gününün sıkıntılarından cümlemizi mahfûz eyle yâ Rabbi!.. Arş-ı A\'lâ\'nın gölgesinde, nurdan minberlerde gölgelenen, istirahat eden bahtiyarlardan eyle yâ Rabbi!..

Cennât-i Âliyât\'ına fadl ü kereminle bigayri hisâb dâhil eyle yâ Rabbi!.. Habîb-i Edîb\'ine komşu eyle yâ Rabbi!.. Gül cemâlini rüyâlarda görmemizi nasîb eyle yâ Rabbi!.. Ahirette komşuluğunu ihsân eyle yâ Rabbi!..

Senin cemâlini gören, selâmına eren bahtiyarlardan eyle yâ Rabbi!..

Amin, bi hürmeti Ta Ha ve Yasin. Ve selamün alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin….

 


 

HACI UĞURLAMA DUASI

Allaaahu ekber, allaaahu ekber... Lâââ ilâââhe ilallaaahu vallaaahu ekber... Allaaahu ekber, ve lillâââhil hamd. (3 defa)

Allaaahümme salli alâââ seyyidinâââ, muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ... Aaalihiii ve sahbihiii ve sellim. (3 defa)

Eûzü billâhi mineş şeytânir racîm...

Bismillâhir rahmânir rahîm...

Bismillâhir rahmânir rahîm. (İnne evvele beytin vudıa linnâsi lellezî bibekkete mübâreken ve hüden lil âlemîn. Fîhi âyâtün beyyinâtün makamı ibrâhîm, vemen dehalehû kâne âminâ, ve lillâhi alen nâsi hıccül beyti menistetâa ileyhi sebîlâ, ve men kefere feinnallahe ganiyyün anil âlemîn.) Sadakallahul azîm.

Ve kale nebiyyünâ sallahu aleyhi ve sellem:

(Elhaccül mebrûru leyse lehû cezâün illel cenneh.) Sadaka rasûlüllah, fî mâ kal ev kemâ kal.

Yâ Rabbel Âlemîn... Yâ Erhamer Râhimîn...

Senin Peygamberin: "Âdâbına riayet ederek yapılmış bir haccın mukabili cennetten gayri bir şey değildir; mükâfatı cennettir." buyurdu; bizi cenneti kazananlardan eyle yâ Rabbi!..

Haccını makbûl, mebrûr bir hac olarak yapıp, gidip gelenlerden eyle yâ Rabbi!..

Yâ Rabbel Âlemîn! Bize bu uzun yolları kısa eyle... Bize yardım eyle... Bize tevfikini refîk eyle... Senin yolunda olmamızın şuurunda eyle... Bizi gafillerden, cahillerden eyleme yâ Rabbi!..

Senin zikrinle bizleri meşgul eyle... Senin rızâna uygun vakit geçirmeyi nasîb eyle... Sevaplı ameller işlemeyi nasîb eyle... Birbirlerimizle iyi geçinmeyi nasîb eyle... Nefsi ve şeytanı aramıza sokma yâ Rabbi!..

Yâ Rabbel Âlemîn! Şu uzak mesafeleri aşıp, Peygamber SAS Efendimiz Hazretleri\'nin mübârek Ravza-i Mutahhara\'sını ziyaret eylemeyi nasîb eyle yâ Rabbi!..

Peygamber SAS Efendimiz\'in sevgisine iltifatına, teveccühüne cümlemizi nâil eyle yâ Rabbi!...

Oralardan "Lebbeyk, allahümme lebbeyk!" diye diye, ihramlara bürüne bürüne, Dağları vâdileri aşarak Mekke-i Mükerreme\'ye sıhhatle, afiyetle ulaştır yâ Rabbi!..

Beyt-i Şerîf\'ini hürmetle ziyâret etmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!.. Usûlüne uygun tavaf etmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!.. En güzel dualarla dua etmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!..

Sa\'yimizi makbul eyle yâ Rabbi!.. Zenbimizi mağfûr eyle yâ Rabbi!.. İbâdetlerimizi, taâtlerimizi kabul eyle yâ Rabbi!.. Her türlü günahlardan bizleri pâk eyle yâ Rabbi!..

Arafat\'ta baş açık, boynu bükük sana kaldırdığımız ellerimizi, yaptığımız duaları reddetme yâ Rabbi!.. Kestiğimiz kurbanlarımızı kabul eyle yâ Rabbi!..

Hânelerimize sıhhat ü afiyetle dönmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!.. Günahlarımızdan sıyrılmış, pâk olarak dönmeyi nasîb eyle yâ Rabbi!.. Ödemesinden âciz olduğumuz kul haklarını da ödettir yâ Rabbi!..

Gitmiş olan kardeşlerimize, tekrar tekrar gitmelerini nasîb eyle yâ Rabbi!.. Gitmemiş olanlara da şartlarını ihsân eyle yâ Rabbi!.. Maddeten ve mânen zengin eyle yâ Rabbi!..

Hac vazifesini seve seve yapmayı nasîb eyle yâ Rabbi!.. Nice nice seneler, tekrar tekrar haclar, umreler ihsân eyle yâ rabbi!.. Rasûl-i Edîbi\'ini ziyâretler nasîb eyle yâ Rabbi!..

Kur\'ân-ı kerîm\'in sevgisini gönüllerimize yerleştir yâ Rabbi!.. Zikrinle kalblerimizi diri eyle yâ Rabbi!.. Zikrinde dâim eyle yâ Rabbi... Şükründe dâim eyle yâ Rabbi...

Cümlemize sıhhat ü afiyetler ihsân eyle yâ Rabbi!.. Zikrinde, şükründe, hüsn-ü ibâdetinde bizleri muvaffak eyle yâ Rabbi...

Cümlemize hüsn-ü hâtimeler nasîb eyle yâ Rabbi!.. Hayırlı uzun ömürlerle muammer olduktan sonra, buyurun beraber diyelim:

(Eşhedü enlâ ilâhe illallah, ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlüh.) diye diye, senin yolunda iken, abdestli iken, zikrindeyken, şükründeyken, cami yolundayken, hac yolundayken, umre yolundayken can vermeyi nasîb eyle yâ Rabbi!..

Yüzümüzü ak, alnımızı açık eyle yâ Rabbi!.. Kabirlerimizi geniş eyle yâ Rabbi!.. Kabirlerimizi pürnûr eyle yâ Rabbi!... Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle yâ Rabbi!.. Kabirlerimizde haclarımızı, umrelerimizi, namazlarımızı, oruçlarımızı, ibâdetlerimizi, tâatlerimizi yoldaş eyle yâ Rabbi!.. Kabri cehennem çukuru olanlardan etme yâ Rabbi!..

Kabirden kalktığımızda bizi Peygamber Efendimiz\'in Livâül Hamd\'i altında haşreyle yâ Rabbi!.. Peygamberlerle, sıddîklarla, şehidlerle, salihlerle berâber eyle yâ Rabbi!..

Rasûlüllah\'ın yanına varırken yoldan çevrilenlerden etme yâ Rabbi!.. Mahşer gününün sıkıntılarından cümlemizi mahfûz eyle yâ Rabbi!.. Arş-ı A\'lâ\'nın gölgesinde, nurdan minberlerde gölgelenen, istirahat eden bahtiyarlardan eyle yâ Rabbi!..

Cennât-i Âliyât\'ına fadl ü kereminle bigayri hisâb dâhil eyle yâ Rabbi!.. Habîb-i Edîb\'ine komşu eyle yâ Rabbi!.. Gül cemâlini rüyâlarda görmemizi nasîb eyle yâ Rabbi!.. Ahirette komşuluğunu ihsân eyle yâ Rabbi!..

Senin cemâlini gören, selâmına eren bahtiyarlardan eyle yâ Rabbi!..

(Selâmün kavlen min rabbir rahîm.) ayetinin sırrına mazhar eyle yâ Rabbi!.. O esrârı müşâhede ettir yâ Rabbi!.. O devlete nâil eyle yâ Rabbi!..

Rıdvân-ı Ekber\'ine bizleri vâsıl eyle yâ Rabbil Âlemîn!..

Bihürmeti Esmâikel Hüsnâ... Ve bihürmeti Habîbikel Müctebâ... Ve bihürmeti ibâdikes salihîn... Ve bihürmetil Kur\'ânil Kerîm... Ve bihürmeti zikrikel celîlül cemîl... Ve bihürmeti esrâr-ı Sûretil Fâtihate meahes salevât!..

Allaaahu ekber, allaaahu ekber... Lâââ ilâââhe ilallaaahu vallaaahu ekber... Allaaahu ekber, ve lillâââhil hamd. (3 defa)

Allaaahümme salli alâââ seyyidinâââ, muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ... Aaalihiii ve sahbihiii ve sellim. (2 defa)

Allaaahümme salli alâââ seyyidinâââ, muhammedinillezî câe bilhakkıl mübîn, ve erseltehû rahmeten lil âlemîn.


 

HACI UĞURLAMA DUASI
                (Memleketinden hareket öncesi uğurlama duası)

 

Bismillâhir rahmânir rahîm.

“… Ve lillâhi alen nâsi hıccül beyti menistetâa ileyhi sebîlâ…” 

Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Ves- salâtü ves- selâmü alâ Rasûlinâ Muhammediv ve alâ âlihî ve sahbihî ecmeıyn.

 

Yâ ilahel alemin. Ve ya erhamer rahımin

                 

● Sana hamdederiz daima ‘Elhamdü lillâh’ diye. Sana şükrederiz, ‘nimetlerin bize ihsânındır’ diye. Bize ancak sen acırsın ‘mü’min kullarım’ diye.

 

       ● Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizleri kendine kul, Habîb’in Muhammed Mustafa’ya ümmet eyle. Dünyanın sıkıntılarıyla ve günahlarıyla bunalan ruhlarımızı, kararan kalplerimizi okunan Kur’an nuruyla aydınlık eyle Yâ Rabbi.

    

       ●  İmandan sonra küfre dönmekten, hidâyete erdikten sonra dalâlete düşmekten, İslâm’la şereflendikten sonra hor görülmekten bizleri muhafaza eyle Yâ Rabbi.    

    

● Senin rızana ulaşabilmek için hac yolculuğuna çıkan bu kardeşlerimize, o mübarek beldeleri ziyaret etmeyi, ‘hacı’ olarak dönmeyi nasip eyle ya Rabbi!

 

● Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de namaz kılmayı, Kabe-i Muazzama’yı tavaf etmeyi, Arafat ve Müzdelife’de vakfe yapmayı, o zemzemden kana kana içmeyi, Lebbeyk nidalarıyla haccını tamamlamayı nasip eyle ya Rabbi!

 

● Sevgili Rasülünün "Âdâbına riayet ederek yapılmış bir haccın mükâfatı cennettir." buyurdu; bu kardeşlerimizi cenneti kazananlardan eyle yâ Rabbi!..

 

● Bize uzun görünen hac yollarını kısa eyle ya rabbi.

● Bizleri gafletten, cehaletten beri eyle ya rabbi.

● Vatanımıza dönene kadar bizleri senin rızana uygun vakit geçirmeyi nasip eyle ya rabbi.

● Senin zikrinle fikrinle meşgul olmayı nasip eyle ya rabbi. Birbirimizle iyi geçinmeyi nasip eyle ya rabbi. 

● Nefsi ve şeytanı aramıza sokma yâ Rabbi!..

● Hac vazifesini seve seve yapmayı nasîb eyle yâ Rabbi!..

● K. Kerîm\'in sevgisini gönüllerimize yerleştir yâ Rabbi!

 

● Cümlemize senin yolunda iken, zikrinde, fikrinde ve şükründe iken, abdestli iken, cami cemaat yolundayken, hüsn-ü hâtimeler nasîb eyle yâ Rabbi…

     

● Bu kardeşlerimizin haccını mebrur, sa’yini meşkür, zenbini de mağfur eyle ya Rabbi! Gittikleri gibi sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde sevdiklerine kavuşturuver ya Rabbi! 

 

● Hassaten şu anda el açıp ‘amin’ diyen kardeşlerimizden de, o mübarek beldeleri görmeyi arzu eden, oranın hasreti ile gönülleri kavrulan kardeşlerimize de en yakın zamanda imkanlar bahşeyle ya Rabbi!

 

Âmîn. Bi hurmet-i seyyid-il mürselîn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. EL-FÂTİHA.       

 

Kaynak: Şükrü Yıldız Web Sitesi

 


           ŞİİRİMSİ HACI UĞURLAMA DUASI 

            İlahi ya Rabbel Alemin
            İşte senin kulların
            İşte kefen misali ihramlarını giyenlerin
            İşte, kulluğundan ayırma Allahım diyenlerin

            İşte yanlızca senin rızanı diliyerek ağlayanların
            İşte Lebbeyk Allahümme lebbeyk diye çağlayanların
            İşte elbiselerini, makamlarını, mevkilerini soyanların
            İşte senin yoluna canlarını başlarını koyanların

            Huzur içinde mübarek mekanlara gitsinler
            Allah Allah diye Kabeni tavaf etsinler
            Rahmetine gark olmanın lezzetini tatsınlar
            Oradan Zemzem\'e vardır Allahım!

            Zemzem suyunu kana kana içsinler
            İçenler de kendilerinden geçsinler
            İçlerinden dışlarından nurlar saçsınlar
            Oradan Safa\'ya vardır Allahım!

            Safa ile Merve arsında koşsunlar
            Allah Allah sadalarıyla coşsunlar
            Şeytanın engellerini bir bir aşsınlar
            Oradan Arafat\'a erdir Allahım!

            Arafat\'ta huşu ile boyun büksünler
            Tevbe edip günahlarını döksünler
            Hem mel\'un şeytanın belini büksünler
            Oradan Müzdelife\'ye vardır Allahım!

           Müzdelife\'de toplasınlar taşları
           Hacı olmak hep onların düşleri
           Kolay olsun o gecede işleri
           Oradan Mina\'ya erdir Allahım!

           Cenab-ı Rasülün  emrini tutsunlar
           Allah Allah deyip taşlarını atsınlar
           Kurban  kesip sana şükür etsinler
           Oradan  Mekke\'ye vardır Allahım!

           Kelebekler gibi Mekke-i Mükerreme\'ye gelsinler
           Ol mübarek mekanlarda mebrur  bir hac yapsınlar
           Ziyaret tavafın edip hacı olsunlar
           Onları senin rızana erdir Allahım!

           Veda etsinler Kâbe\'ye, Merve\'ye Safa\'ya
           Ta ki buluşuncaya dek bir sonraki defaya
           Medine\'de kavuşsunlar Hz. Muhammed Mustafa\'ya
           Onları senin rızana erdir Allahım!

           Medine\'de Mescid-i Nebi\'ye varsınlar
           Lebbeyk Ya Rasülallah diye huzuruna girsinler
           Ravza-i Mutahhara\'ya yüzler sürsünler
           Onları şefaat-ı Rasüle erdir Allahım!

           Koyuldular yolara senin emrini bilerek
           Gözlerinden yaşlarını silerek
           Biz de uğurluyoruz göz yaşlarıyla hem de gülerek                                               
           Onları huzurla hanelerine döndür Allahım!

           Düştüler yollara eşyalarını hamilen
           Eda etsinler ibadat-u taatlarını kamilen
           Dönsünler,memleketlerine ve hanelerine salimen
           Cümleyle beraber dareyn sadetine erdir Allahım!

Kaynak: İhsan Baştürk- Kütahya Müftüğülüğü Kur\'an Kursları Müdürü


Yorumlar - Yorum Yaz
30 Cüz ve Mesajlar
Ses Gazetesi Yazılarım
Hadislerle İslam
Günlük Program
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi9
Bugün Toplam690
Toplam Ziyaret3174873

Uymazsan Trafige

Dini Bilgiler
Google Translate
Her Güne Bir Ayet ve Hadis

Siyer Araştırmaları Merkeziİslam Ansiklopedisi
Hava Durumu
Diyanet Namaz Sitesi
Diyanet PDF
Kuran Elif Bası