• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/vehbiaksit
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=5321561576
  • https://www.twitter.com/vehbiaksit
  • https://www.instagram.com/vehbiaksit
  • https://www.youtube.com/channel/UC5S_skAvSgjSjx7-XW1KjAw
VEHBİ AKŞİT

Vehbi Akşit Çekmeköy Müftüsü

Kategoriler
Site Haritası
ŞİFÂ-İ ŞERİF DERSLERİ
Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar31.983632.1117
Euro34.634834.7735
Aile Hayatı

Fransızca Site

İngilizce Öğreniyorum
Kaleiçi Camii sanal tur
Adım Adım Hac
İbrahim Halveti
ibrahim halveti
Vav ve Elif

Fransızca günlük konuşma cümleleri ve çevirileri - 4

Fransızca günlük konuşma cümleleri ve çevirileri - 4

     Günlük dilde çok sık geçen konuşmaların Fransızca'ya çevirisi ve Fransızca Günlük Konuşma Cümlelerinin Türkçeye Çevirisi ve Telaffuzutelaffuzuyla ilgili hazırlanan çok yararlı bir çalışma. Yurt dışında kısa süreli kalacaklar, turistlerle iletişim kurmak isteyenler ve Fransızca'yı kısa yoldan öğrenmek isteyenler için. Bu bölümde yemek, sağlık, boş zaman ve sorunlarla ilgili cümleler de bulacaksınız. 

 

TürkçeFransızca
YazılışıOkunuşu
YEMEK
Aperatif bir şeyler almak istiyorum.Je voudrais un apéritif.Jö vudre ön aperatif.
Bir şeyler içmeye gidelim mi?Si on allait boire un pot?Si on alle buar ön po?
Sadece bir kahve alacağım.Je voudrais juste un cafe.Jö vudre jüstön kafe.
Susadım.J’ai soif.Je suaf.
Kahvaltı yapacağım.Je vais prendre mon petit dejeuner.Jö ve prandr mon pötidöjöne.
Meyve suyu / portakal suyu / domates suyuLe jus de fruits / le jus d’orange / le jus de tomateLöjü döfrüi / lö jü doranj / lö jü dötomat
Yumurta / jambonlu omlet / baconlu omlet / haşlanmış yumurta.Un oeuf / omelette aux jambon / omelette aux bacon /un oeuf à la coqueÖn öf / omlet o jambon / öf o bakon / ön öf ala kok.
.........verir misiniz?Est-ce que vous donnez...?Eskö vu donne... ?
Bir kahve.Un café.Ön kafe.
Soğuk / sıcak.Froid/ chaud.Frua / şo.
Tuz / karabiber.Du sel / du poivre.Dü sel / dü puavr.
... Getirir misin?Est-ce que tu apportes......?Eskö tü apport...?
Tabak / bıçak.L’assiette / Le couteau.Lassiyet / Lö kuto.
Kaşık / çatal.La cuillère / La fourchetteLaküiyyer / La furşet.
Peynir / jambon / salam.Le fromage / le jambon / le salami.Lö fromaj / lö jambon / lö salam.
Üç fincan kakao.Trois tasses de cacao.Trua tas dö kakao.
Bize çok pahalı olmayan, iyi bir restoran önerebilir misiniz?Pouvez-vous nous conseiller un bon restaurant, pas trop cher?Puvevu nu konseyye ön bon restoran pa tro şer ?
Buralarda restoran var mı?Y a-t-il un restaurant ici?Yatil ön restoran isi?
Geleneksel yemekler.Cuisine traditionnelle.Küizin tradisyonel.
Yöresel yemekleriniz var mı?Avez - vous les spécialités regionales?Avevu lespesiyalite rejiyonal?
Müzikli restoran.Un restaurant avec de la musiqueÖn restoran avek döla müzik.
Piyasa restorantı.Un restaurant moyen.Ön restoran muayen.
Ne alırdınız?Que désirez-vous?Kö dezire vu?
........lı yiyecekler yememem lazım.Je dois éviter les plats contenant ......Jödua evite le pla kontenan......
Tatlı olarak... Istiyorum.Pourrais-je avoir ...comme dessert.Purrej avuar .. kom desser
Siz ne önerirsiniz?Que conseillez-vous?Kö konseyye vu?
Ne içerdiniz?Qu’est-ce que vous prenez comme boisson?Keskö vu pröne kom buason?
Balık istiyorum.Je voudrais du poisson.Jövudre dü puasson.
Deniz ürünü olarak neyiniz var?Qu’est-ce que vous avez comme fruits de mer?Keskö vuzave kom früidömer?
Nasıl arzu edersiniz?Comment est-ce que vous désirez?Koman eskö vu dezire?
Sığır eti / dana eti / kuzu eti / domuz eti / pirzola / biftek / but / köfte / fileto.Viande de Boeuf- Viande de veau / Viande d’agneau / Viande de porc / cotêlettes / bifteck / gigot / boullet / filet.Viyand döböf / Viyand dövo / Viyand danyo / Viyand döpor / kotelet / biftek / jigo / bulle/ file.
Etinizi nasıl istersiniz?Comment desirez-vous votre viande?Koman dezire votr la viyand?
Haşlanmış / ağır ateşte pişmiş / şiş / kebap / fırında / ızgara / güveç/ rostoBouillie / braisée / en brochette / au four / grillée / en ragout / rotie.Buyyi / brese / an broşet / o fur / griyye / an ragut / roti.
Başka bir şey arzu eder misiniz?Desirez - vous autre chose?Dezire vu otr şoz?
Hesabı alabilirmiyim?Puis-je avoir l’addition?Püij avuar laddisyon?
Ayrı ayrı ödeyeceğiz.Nous voudrions payer chacun notre part.Nu vudriyon peye şakön notr par.
SAĞLIK
Başınızı kaldırın.Relevez la tête.Rölöve la tet.
Başınızı eğin.Baissez la tête.Besse la tet.
Başınızı çevirin.Tournez la tête.Turne la tet.
Uzanın.Allongez-vous.Allonje vu.
Rahatlayın.Détendez-vous.Detande vu.
En yakın nöbetçi eczane nerede?Où se trouve la pharmacie (de nuit) la plus proche?U sö truv la farmasi (dö nüi) la plü proş?
Nezleye / öksürüğe karşı bir şey istiyorum.Je voudrais quelque chose contre le rhume / la toux.Jö vudre kelköşoz kontr lö rum / la tu.
Güneş çarpması.Le coup de soleilLöku dösoley.
Böcek sokması.Le pique d’insecte.Le pik densekt.
Yol tutması.Le mal du voyage.Lö mal dü vuoyaj.
Hazımsızlık.Les indigestions.Lez endigestiyon.
Migren.La migraine.La migren.
Ne zaman geleyim?Quand est-ce que je reviens?Kan püij rövenir?
Ağrı kesici.Un analgésique.Ön analjezik.
Hemen bir doktor lazım.II faut un medecin tout de suite.Il fo ön medsen tuddusüit.
Muayene saatleri nedir?Quelles sont les heures de consultation?Kelson lezör dö konsültasyo?
Doktor buraya gelip beni görebilir mi?Le medecin pourrait-il venir me voir ici?Lömedsenpurre til vönir mö vuar isi ?
Tıbbi personel.Le personnel médical.Lö Personel medikal.
Sağlık ocağı.I’infirmerie.Lenfirmöri.
Hasta.Le malade.Lö malad.
Ameliyat.I’opération.Loperasyon
Kendimi yorgun / hasta hissediyorum.Je me sens fatigué / maladeJömö san febl / fatige.
Kustum.J’ai vomis.Je vomi.
Ateşim var.J’ai de la fievre.Je döla fievr.
Nereniz ağrıyor?Où avez-vous mal?Kave vu mal?
Buram / şuram ağrıyor.J’ai une douleur ici / la?Je ün dulör isi / la?
Sırtım / başım / midem ağrıyor.J’ai mal au dos / a la tête / a l’éstomac.Je mal o do / ala tet / alestomak.
Burada ağrı var mı?Avez-vous mal ici?Ave vu mal isi?
Hafif / kötü.Sourde / vive.Surd / viv.
Değişmeyen / artıp azalan.Constante / spasmodique.Konstan / spazmodik.
.... ye alerjim var.Je suis allergique àJö süi alerjik a....
Hemofili hastasıyım.Je suis hémophile.Jösüi emofil.
Zehirlendim.Je suis toxiqué.Jö süi toksike
Ne zamandır ağrınız var?Depuis combien de temps ressentez-vous cette douleur?Döpüi kombiyen dö tan rössante vu set dulör ?
Kısa zamandır / uzun zamandır.Depuis peu de temps / depuis longtempsDöpüi pö dötan / döpüi longtan.
Sizi muayene edeceğim.Je vais vous éxaminer.Jövö vu egzamine.
Soyunun.Deshabillez-vous.Dezabiyye vu.
Şuraya uzanın lütfen.Etendez-vous la svp.Etande vu la silvuple.
Ağzınızı açın.Ouvrez la bouche.Uvre la buş.
Öksürün lütfen.Toussez, s’il vous plait.Tusse, silvuple.
Tansiyonunuzu ölçeceğim.Je vais prendre votre tension.Jö ve prandr votr tansiyon.
Nabzınızı ölçeceğim.Je vais prendre votre pouls.Jö ve pradr votr pul.
Romatizma.Des rhumatismesDe rumatizm.
Apandist.I’appendicite.Lapandisit.
Sistit.Une cystite.Ün sistit.
Gastrit.Une gastrite.Ün gastrit.
Ülser.Un ulcère.Ön ülser.
Grip.La grippe.La grip.
.... Iltihabı.Une inflammation de...Ün enflamasyon dö...
Sarılık.La jaunisse.La jonis.
Kızamık.La rougeole.La rujol.
Soğuk algınlığıUn rhume.Ön rüm.
Hafif bir enfeksiyon.Une legère inféction.Ün lejer enfeksiyon.
Yüksek ateş.Beaucoup de la fièvreBokudla fievr
Ateşinizi ölçeceğim.Je vais prendre votre temperature.Jö ve prandr votr temparatür.
Kendimi iyi hissetmiyorum.Je ne me sens pas bien.Jönö mösan pa biyen.
Hastayım.Je suis malade.Jö süi malad.
Güneş çarpması.Un coup de soleil.Ön kudösoley.
Kesik.Une coupure.Ün kupür.
Yara.Une blessure.Ün blessür.
Kramp.Une crampe.Ün kramp.
Öksürük.La toux.La tu.
Migren.La migraine.La migren.
Astım.De l’asthme.Dö lastm.
Hazımsızlık.Une indigestion.Ün endigestiyon.
Boyun tutulması.Un torticolis.Ön tortikoliz.
Tansiyon.La tension.Dö la tansiyon.
Çarpıntı.Des palpitations.De palpitasyon
Bayıldı.İl s’est évanoui.İl setevanui.
Kanaması var.Elle saigne.El seny.
Bir şey soktu.Quelque chose m’a piqué.Kelköşoz ma pike.
Ayak bileğim şişti.Ma cheville est enflée.Ma şövil et angfle.
... canımı yakıyor....me fait mal....Mö fe mal.
BOŞ ZAMAN
Müzeler ve tarihi yerler.Musées et lieux historiques.Müze e liyö istorik.
Tur düzenleniyor mu?Ya-t-il des excursions?Yatil de ekskürsiyon ?
Gezilebilecek birkaç yer söyler misiniz?Pourriez-vous me conseiller quelques endroit a visiter?Purriye vu mö konseyye kelkö andrua avizite ?
En fazla kaç kişi katılıyor?Quel est le nombre de participants maximum?Kele lö nombr dö partisipan maksimum?
Yakında bir ..... var mı?Ya-t-il pres d’ici...?Yatil pre disi...?
.... Saat kaçta başlıyor?A quelle heure commence...?A kelör kommans...?
Kiliseyi ziyaret etmek istiyorum.Je voudrais visiter l’église.Jö vudre vizite legliz.
...den ne kadar uzaktayız?Combien est-ce que nous sommes loin de................?Kombien eskö nusom luen Dö ......?
Yürüyerek gidebilirmiyiz?Pouvons-nous y aller à pied?Puvon nuziyalle a piye.
Atletizm.I’athlétisme.Latletizm.
Basketbol.Le basketball.Lö besketbol.
Futbol.Le football.Lö futbol.
Dağcılık.I’alpinisme.Lalpinizm.
Yürüyüş.La randonnée.La randonne.
Araba yarışı.La course d’automobile.Lö ralli otomobil.
Jimnastik.La gymnastique.La jimnastik.
Tenis.Le tennis.Lö tennis.
Bisiklet.Le vélo.Lö velo.
Yüzme.La natation.La natasyon.
Voleybol.Le volley.Lö voleybol.
Sürf.La voile.La vual.
Paraşüt.Le parachutisme.Lö paraşütizm.
Avcılık.La chasse.La şas.
Dans.La danse.La dans.
Bu gölde / nehirde yüzebilir mi?Peut-on nager dans ce lac / cette rivière?Pöton naje dan sö lak / set riviyer?
Kumsal var mı?Ya-t-il une plage?Yatil ün plaj?
Adreslerini verir misiniz?Pouvez-vous me donner ses adresses?Puve vu mö done sez adres
SORUNLAR
Arabam arıza yaptı.Ma voiture est en panne.Ma vuatür etanpan.
Arıza nerede?Où est le problème?Ue lö problem?
Arızanın ne olduğunu bilmiyorum.Je ne sais pas le problème.Jö nö sepa lö problem.
Arabanız nerede?Où est votre voiture?Ue votr vuatür?
En yakın tamirhane nerede?Où est le garage, Le plus proche ici?Ue lögaraj lö plü proş isi?
Tamirhaneye bir telefon edebilir misiniz?Est-ce que vous pouvez appeler le garage?Es kö vu pu ve apöle la garaj?
Bir kurtarma aracı gönderebilir misiniz?Est-ce que vous pouvez envoyer un dépaneur?Es kö vupuve anvuaye ön depanör?
Arabamı çekebilir misiniz?Pouvez vous tirer ma voiture?Puvevu tire ma vuatür?
Bana yardım edebilir misiniz?Pourriez vous m’aider?Puryevu mede?
Bana biraz benzin verebilir misiniz?Pourriez vous me donner un peu d’essence?Puriye vu mödone ön pö desans?
Arabamın plaka numarası ............L’immatriculation de ma voiture est....Limmatrikü-lasyon döma vuatür e ....
Bir kaza oldu.Il ya eu un accidentIlya üönaksidan
Kaza nerede oldu?Où est l’accident?Ue laksidan?
Efes’e yirmi kilometre mesafede.A 20 km d’Ephese.Aven kilometr d’Efes.
Ölen var mı?Y a-t-il des morts?Yatil dö mor?
Hayır ölen yok ama iki yaralı var.Non il n’y a pas de mort mais il y a deux blessésNon il niya pa dö mor me ilya dö bilese.
Lütfen polise haber verin.Appelez la police svp.Apöle la polis silvuple.
En yakın telefon nerede?Où est le téléphone le plus proche?Ue lötelefon lö plü proş?
Acele bir ambülans çağırın lütfen.Appelez une ambulance tout de suite svp.Apöle ün ambülans tutsüit silvupile.
Arkadaşım ağır yaralı.Mon ami est blessé grièvement.Monami e blesse griyevman.
Yaralıları kımıldatmayın.Ne bougez pas les blessés.Nöbuje pa leblesse.
Yaralıları arabadan çıkarmama yardım edin.Aidez moi pour sortir les blessés de la voiture.Ede mua pur sortir le blesse dö lavatür.
Adım Sedat ONAR.Je m’appelle Sedat ONAR.Jömapel Sedat ONAR.
Lütfen bana adınızı, adresinizi ve sigorta numaranızı verin.Donnez moi svp votre nom, votre adresse et votre numero d’assurance.Done mua silvuple votr nom, votr adres, votr nümero dassürans.
Arabam için çekme aracı gönderir misiniz?Est-ce que vous pouvez envoyer un dépaneur pour ma voiture?Eskö vu puve anvuaye ön depanör pur ma vuatür?
Tanıklık yapar mısınız?Pouvez vous faire témoignage?Puve vu fer temuanyaj?
En yakın jandarma karakolu nerede?Où est la brigade de la gendarmarie la plus proche?Ue la brigad dö lajandarmöri la pülü proş?
Polise bir hırsızlığı bildirmek istiyorum.Je veux dénoncer un vol à la police.Jövö denonse ön vol ala polis.
Polise bir olayı bildirmek istiyorum.Je veux dénoncer un fait à la police.Jövö denonse ön fe alapolis.
Polise bir cinayeti bildirmek istiyorum.Je veux denoncer un meurtre.Jövö denonse ön mörtr.
Cüzdanım çalındı.On m’a volé ma porte-feuille.On ma vole ma port föy.
Suçsuzum.Je suis innocent.Jösvi innosan.
Bir araştırma yapacağız.Nous allons faire une enquêtte.Nuzallon fer ün anket.
Kayıp ve hırsızlık.Perte et vol.Pert e vol.
Pasaportumu kaybettim.J’ai perdu mon passeport.Je perdü mon paspor.
Dışarda kaldım.Je me suis resté dehors.Jömö süi reste döor.
İmdat.Au secours!O sökur.
Sürgün.Exil.Ekzil
Suçlu iadesi.Extradition.Ekstradisyon.
Gözaltı.Garde à vue.Gard a vü.
Tutuklama.İnterpellation.Enterpelasyon.
Mahkemeler.Tribunaux.Tribüno.
Savunmak.Défendre.Defandr
Ayaklanma, grev.Manifestation, grèves.Manifestasyon, grev.
Doğal afetler.Catastrophe naturelle.Katastrof natürel.
Yangın.İncendieEnsandi.
Ölüm.La mortLa mor.
Yaralı var mı?Y a-t-il des blesses?Yatil de blesse?
Hareket etmeyin.Ne bougez pas.Nö buje pa.
Hemen bir doktor / ambülans çağırın.Appelez d’urgence un medecin / une ambulance.Aple dürjans ön medsen / ün anbülans.
Onları arabadan çıkarmama yardımcı olun.Aidez-moi à les sortir de la voiture.Edemua a lesortir döla vuatür.
Lütfen polisi çağırın.Appelez la police s.v.p..Aple la polis silvuple
İsim ve adresinizi alabilir miyim?Puis-je avoir votre nom et votre adresse, s’il vous plait?Püij avuar votr nom et votr adres,silvupl?
Yardım edermisiniz kayboldum.Pouvez-vous m’aider, je suis perdu.Puve vu mede, jömö süi perdü.
Kaza.Accident.Aksidan.
Ambülans.Ambulance.Ambülans
Yaralı.Blessé.Blesse.
Hasta.Malade.Malad.
Doktor.Medecin.Medsen.
Cinayet.Meurtre.Mörtr.
İdam cezası.Peine de mort.Pen dö mor.
Hapis.Emprisonnement.Amprizonman
Narkotik kanunları.Loi sur les stupefiants.Lua sur le stüpefiyan.
Tecavüz.Viol.Viyol
Suç.InfractionEnfraksiyon
Mahkum.Condamné.Kondamne

Yorumlar - Yorum Yaz
30 Cüz ve Mesajlar
Ses Gazetesi Yazılarım
Hadislerle İslam
Günlük Program
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam147
Toplam Ziyaret3611532

Uymazsan Trafige

Dini Bilgiler
Google Translate
Her Güne Bir Ayet ve Hadis

Siyer Araştırmaları Merkeziİslam Ansiklopedisi
Hava Durumu
Diyanet Namaz Sitesi
Diyanet PDF
Kuran Elif Bası