• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/vehbiaksit
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=5321561576
  • https://www.twitter.com/vehbiaksit
  • https://www.instagram.com/vehbiaksit
  • https://www.youtube.com/channel/UC5S_skAvSgjSjx7-XW1KjAw
VEHBİ AKŞİT

Vehbi Akşit Çekmeköy Müftüsü

Kategoriler
Site Haritası
ŞİFÂ-İ ŞERİF DERSLERİ
Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.883933.0157
Euro35.783235.9265
Aile Hayatı

Fransızca Site

İngilizce Öğreniyorum
Kaleiçi Camii sanal tur
Adım Adım Hac
İbrahim Halveti
ibrahim halveti
Vav ve Elif

Fransızca günlük konuşma cümleleri ve çevirileri -1

Fransızca günlük konuşma cümleleri ve çevirileri - 1
    
Günlük dilde çok sık geçen konuşmaların Fransızca'ya çevirisi ve telaffuzuyla ilgili hazırlanan çok yararlı bir çalışma. Yurt dışında kısa süreli kalacaklar, yılbaşının Paris'te geçirecekler, turistlerle iletişim kurmak isteyenler ve Fransızca'yı kısa yoldan öğrenmek isteyenler için. 
TürkçeFransızca
YazılışıOkunuşu
Merhaba.Bonjour.Bonjur.
Günaydın.Bonjour.Bonjur.
Tünaydın.Bonjour.Bonjur.
İyi günler.Bonjour.Bonjur.
İyi akşamlar.Bonsoir.Bonsuar.
İyi geceler.Bonne nuit.Bonnüi.
Teşekkür ederim.Merci.Mersi.
Birşey değil.De rien.Dörien.
Sağolun, iyiyim.Bien, merci.Bien, mersi.
Evet.Oui.Vıy.
Hayır.Non.No.
Hanım.Madame.Madam.
Bey.Monsieur.Mösyö.
Lütfen.S’il vous plait.Silvuple.
Affedersiniz.Excusez-moi.Eksküze mua.
Acıktım.J’ai faim.Je fem.
Susadım.J’ai soif.Je suaf.
Kayboldum.Je suis perdu.Jösüi perdu.
Tamam.D’accord.Dakkor.
Önemli.C’est important.Se emportan.
Acele.C’est urgent.Se ürjan.
İmdat.Au secours.Osökur.
Hoşgeldiniz.Soyez la Bienvenue.Suaye la bienvönü.
Hoşbulduk.Merci.Mersi.
Allahısmarladık.Au revoir.Orövuar.
Güle güle.Au revoir.Orövuar.
Anlıyorum.Je comprends.Jö kompran.
Anlamıyorum.Je ne comprends pas.Jönö kompran pa.
Biliyorum.Je sais.Jö se.
Bilmiyorum.Je ne sais pas.Jönö sepa.
İstiyorum.Je veux.Jö vö.
İstemiyorum.Je ne veux pas.Jönö vöpa.
Lütfen bana...Svp.pouvez-vous me...Silvupile Puvevu mö.....
Yardım edin.Aidez-moi.Ede mua.
Dün.Hier.İer.
Bugün.Aujourd’hui.Ojurdui.
Yarın.Demain.Dömen.
Sabah.Matin.Maten.
Öğle.Midi.Midi.
Akşam.Soir.Suar.
Gece.Nuit.Nüi.
Burada.Ici.İ1si.
Şurada.Là - bas.Laba.
Orada.Là - bas.Laba.
Sağda.À droite.Adruat.
Solda.À gauche.Agoş.
Önde.Devant.Dövan.
Arkada.Derrière.Derriyer.
İlerde.En face.Enfas.
Dosdoğru.Tout droit.Tu drua.
Var.Il y a.Ilya.
Yok.Il n’ y a pas.İlniyapa.
Merhaba.Bonjour.Bonjur
Nasılsınız?Comment – allez -vous?Koman talevu?
Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?Merci, je vais bien et vous?Mersi jö ve biyen e vu?
Teşekkür ederim. Ben de iyiyim.Merci, je vais bien moi aussi.Mersi jö ve biyen mua ossi.
Adınız ne?Comment vous appelez vous?Koman vuzaple vu?
Adım Sedat. Sizin adınız ne?Je m’appelle Sedat et vous?Jö mapel Sedat e vu?
Nerelisiniz?Vous êtes de quelle nationalité?Vuzet dö kel nasyonalite?
Türküm.Je suis Turc.Jösvi Türk.
Nerede kalıyorsunuz?Où restez vous?U restevu?
Dedeman otel’de kalıyorum.Je reste à hôtel Dedeman.Jörest a otel Dedeman
Tanıştığımıza memnun oldum.Enchanté de faire votre connaissanceAnşante dö fer votr konnesans
Ben de memnun oldum.Je suis enchanté moi aussi.Jösvizanşante mua ossi.
Almanya’dan geliyorum.Je viens d’Allemagne.Jö viyen dalmayn.
İtalyanım.Je suis İtalien.Jösvi İtaliyen.
Bir evde kalıyorum.Je reste dans une maison.Jörest danzün mezon.
Bir pansiyonda kalıyorum.Je reste dans un pansion.Jörest danzön pansiyon.
Arkadaşımın yanında kalıyorum.Je reste chez mon ami.Jörest şemon ami.
Mesleğiniz nedir?Quel est votre métier?Kel e votr metiye?
Doktorum.Je suis médecin.Jö sui medsen.
Ne iş yapıyorsunuz?Quel est votre profession?Kele votr profesyon?
Öğretmenim.Je suis professeur.Jö sui profesör.
Bunun adı ne?Comment s’appelle-t-il?Koman sapel til?
Bu bir anahtardır.C’est un clé.Se tön kle.
Bu kim?Qui est-ce?Ki es?
Bu Ayşe hanım.C’est madame Ayşe.Se madam Ayşe.
Tuvelet nerede?Où sont les toilettes?Ue letualet?
Nereye gidiyorsunuz?Où allez-vous?U alle vu?
Otele gidiyorum.Je vais à l’hôtel.Jö ve a lotel.
Nereden geliyorsunuz?D’où venez - vous?Du vöne vu?
İstanbul’dan geliyorum.Je viens d’istanbul.Jö vien distanbul.
Yakında bir lokanta var mı?Est-ce qu’il ya un restaurant près d’ici?Eskilya ön restoran predisi?
Evet karşıda bir tane var.Oui, il y’en a un en face.Viy ilyana ön anfas
Burda ucuz bir otel var mı?Y a-t-il ici un hotel qui n’est pas tres chèr?Yatil ön otel kine pa tre şer isi?
Tren ne zaman kalkıyor?A quelle heure le train part-t-ilAkelör lö tren parttil?
Şehir merkezine nasıl gidebilirim?Comment puis-je aller au centre ville?Koman püij alle o santr vil?
Dosdoğru gidiniz.Continuez tout droit.Kontinüye tu drua.
Hangi otobüs Taksim’e gider?Quel bus va à Taksim?Kel büs va a Taksim?
87 nolu otobüs Taksim’e gider.Le bus numero 87 va à Taksim.Le bus nümero katr venset va a Taksim.
Biraz italyanca biliyorum.Je parle un peu l’italien.Jö parl ön pö litalyen.
Lütfen kelimeyi sözlükte gösterin.Svp. Montrez ce mot dans le dictionaire.Sil vuple montre sö mo dan lö diksiyoner.
Lütfen daha yavaş konuşun. İyi anlamıyorum.Je ne vous comprends pas très bien, parlez plus lentement svp.Jö nö vu kompran pa trebiyen ,parle plü lantman silvuple.
Bir dakika, sözlüğe bakayım.Une minute, laissez –moi consulter le dictionnaire.Ün sögont, lese mua konsülte lö diksiyoner.
Lütfen bana yardım edebilir misiniz?Pourriez vous m’aider, Svp?Puriyevu mede, Sil vuple?
Lütfen bana istasyonu tarif edebilirmisiniz?Pourriez vous m’indiquer la gare?Puriyevu mendike la gar?
Bazı yollar trafiğe açık bazıları kapalı.Certaines routes sont ouvertes pour la circulation, les autres non.Serten rut son uvert pur lasirkülasyon, lezotr no.
İstanbul yolu açık mı?Est - ce que la route d’istanbul est ouverte?Es kö la rut distanbul etuvert?
Hayır kar yüzünden kapalı.Non,elle est fermée à cause de la neige.No ele ferme akoz döla nej.
Dolu yağıyor.Il grèle.Il grel.
Kar zincirleri gerekli.Il faut les chaines de neige.Ilfo leşen dönej.
Yollar buz tutmuş.la route est glacé.larut e glase.
Yağmur yağacak.Il va pleuvoir.Ilva plövuar.
Pasaportunuz lütfen!Votre passeport svp?Votr paspor silvuple?
Buyrun pasaportum.Tenez mon passeport.Töne mon paspor.
Vizeniz var mı?Avez-vous le visa?Ave vu löviza?
Evet var.Oui, je l’aiVıy, jöle.
Türkiye’ye niçin geldiniz?Pourquoi êtes-vous venu en Turquie?Purkua et vu vönü an Türki?
Tatilimi burada geçirmek için.Pour passer mes vacancesPur passe me vakans
Vizem yok.Non, je n’ai pas de visa.No jö nepa lö viza.
Vizemi buradan alabilirmiyim?Est-ce que je peux obtenir mon visa, ici?Es kö jö pö obtönir mon viza , isi?
Konsolosluğumuza telefon edebilirmiyim?Est ce que je peux appeler notre consulat?Es kö jö pö aple notr konsulat?
Transit yolcuyum.Je suis un passager transit.Jösviz ön pasaje transit.
Burada bir gün kalacağım.Je vais rester un jour ici.Jöve reste un jur isi.
Gümrüğe tabi eşyanız var mı?Avez-vous quelque chose à declarer à la douane?Ave vu kelköşoz adeklare pur la duan?
Nerede para bozdurabilirim?Où puis-je échanger mon argent?U püij eşanje mon arjan?
Burada bir exchange bürosu var.Ici, il y a un bureau d’échange.Isi ilya un büro deşanj.
Ne bozduracaksınız ?Qu’est-ce que vous allez changer?Keskö vuzale şanje?
Bu adrese gitmek istiyorum.Je veux aller à cette adresse.Jö vö alle a setadres.
Sheraton hotel’e gitmek istiyorum.Je veux aller à l’hôtel sheraton.Jö vö alle a lotel şerton.
Marmaris’e gitmek istiyorum.Je veux aller à Marmaris.Jö vö alle a Marmaris.
Tren istasyonuna gitmek istiyorum.Je veux aller à la gare.Jö vö alle a la gar.
Tuvalet nerede?Où sont les- toilettes ?U son les tualet?
Kimliğiniz lütfen.Votre carte d’idendité svp.Votr kart didantite silvuple.
İyi yolculuklar.Bon voyage.Bon vuayaj.
Lütfen bir broşür verir misiniz?Pourriez vous me donner un brochure?Purriye vu mö done ön broşür?
Bavulumu bulamıyorum.Je n’arrive pas à trouver mes bagages.Jö narriv pa a truve me bagaj.
Kayıp eşya için nereye başvurmalıyım?Où est-ce que je dois m’adresser pour les objets perdus.U eskö jö dua madresse pur lez obje perdü
Otobüs durağı nerede?Où est l’arrêt de bus?U e lare döbüs?
Otel adresim budur.Voici l’adresse de mon hôtel.Vuasi ladres dö mon otel.
Sola dönünüz.Tournez à gauche.Turne a goş.
En kestirme yol burası.La route la plus raccourcie est celle-ci.La rut laplü rakkursi e selsi.
Üçüncü caddeden sola dönünüz.Prenez la troisième rue à gauche.pröne la turvazi-em rü a goş.
Biraz ilerleyiniz, sağa dönünüz.Avancez un peu et tournez à droite.Avanse ön pö e turne a druat.
Köprüden geçince sağa dönünüz.Après avoir passé le pont, tournez à droite.Apre zavuar passe löpon, turne adruat.
Sonra bir daha sorunuz.Après, demandez encore une fois.Apre dömande ankor ünfua.
Oraya otobüsle gidebilirsiniz.Vous pouvez y aller avec le bus.Vu puve iyalle avek löbüs.
Karşıda.En face.Anfas.
Üçüncü sokak.La troisième rue.Laturvaziyem rü.
Birinci cadde.La première avenue.La prömiyer avnü.
Çok yakın.Tout près.Tu pre.
Meydan.La place.Laplas.
Üçüncü bina.Le troisième immeuble.Lö turvaziyem immöbl.
Biraz uzak.Un peu loin.Ön pö luan.
Sultanahmet’e ne taraftan gidebiliriz?Par où pouvons nous aller à Sultanahmet?Paru puvon nuzalle a Sultanahmet?
Lütfen bana haritada yolu gösterir misiniz?Svp pourriez-vous m’indiquer la rue sur la carte?Silvuple purriye-vu mendike la rü sür lakart?
Şile buraya ne kadar uzakta?Quelle est la distance de şile, d’ici?Kel e ladistans dö şile disi?
Affedersiniz, Ayasofya’ya giden yol bu mu?Excusez-moi, est -ce que c’est la bonne route pour aller à Saint Sophie?Eksküze mua , eskö selabon rut pur alle a Sen Sofi?
Bu yol tek yönlü mü?Est-ce que la rue est sens unique?Es larü e sans ünik?
Doğru yolda mıyım?Est-ce que je suis sur le bon chemin?Eskö jö süyi sür lö bon şömen ?
İzmit’e giden yola nasıl çıkabilirim?Comment puis -je prendre la route d’İzmit?Komman püvij prandr larut dizmit?
Sakarya’ya kadar dosdoğru gidin.Jusqu’à Sakarya suivez la route tout droit.Jüska sakarya süive larut tudrua.
Yüz metre ileriden sola dönün.Après cent mètres tournez à gauche.Apre sanmetr turne agoş.
Yanlış yoldasınız, sekiz kilometre kadar geri gidin.Vous êtes sur le mauvais chemin, Faites demi- tour jusqu’à 8 km.Vuzet sürlö move şömen fet dömi tur juska vi kilometr.
Hız sınırını aştınız.Vous avez depassé la limite de vitesse.Vuzave depasse la limit dövites.
Çok hızlı sürüyorsunuz.Vous conduisez Très vite.Vu konduize tre vit.
Ehliyetiniz lütfen.Votre permis de conduire svp.Votr Permi dö konduir silvuple.
Bu bölgenin yol haritası var mı?Est ce qu’il y a la carte de cette region?Eskilya la kart dö rejyon?
.............ı nerede Bulabilirim?Où puis-je trouver............?U püvij truve.........?
Bana fazla pahalı olmayan bir ..... Önerebilir misiniz?Pouvez-vous me recommander un / une...... pas trop cher / e?Puvevu mörökomande ön/ün.......patro şer
Buraya ne kadar uzaklıkta?C’est à quelle distance d’ici?Seta keldistans disi
Oraya nasıl giderimComment puis-je y aller?Koman püij iyalle
En yakın............?Le / la... Le / la plus proche?Lö / la... lö / la plü proş?
Fotoğrafçı.Le photographe.Lö fotograf.
Kitapçı.La librairie.La libreri.
Kütüphane.La bibliotheque.La bibliyotek
Gazete bayisi.Le kiosque a journauxLö kiosk a jur no
Seyahat acentası.L’agence de voyage.Lajans dö vuayaj
Banka.La banque.La bank
Karakol.La brigade.La brigad
Postahane.La poste.La post
Doktor.Le docteur.Lö doktör
Eczane.La pharmacie.La farmasi
Hastane.L’hospital.Lopital
Çiçekçi.Le fleuriste.Lö flörist
Kasap.La boucherie.La buşri
Balıkçı.La poisonnerie.La puasonri
Fırın.La boulangerie.La bulanjöri
Bakkal.L’épicerie.Lepisri
Süpermarket.Le supermarché.Lö süpermarşe
Kuru temizlemeci.La blanchisserie.La blanşisri
Çamaşırhane.La laverie automatiqe.La lavri otomatik
Ayakkabı tamircisi.La cordonnier.La kordoniye
Elektrikçi.L’électricien.Lelektrisyen
Benzin istasyonu.Le pompe à essence.La stasyon servis
Sanat galerisi.La galerie d’art.La galeri dar
Antikacı.L’antiquaire.Lantiker
Kuyumcu.La bijouterieLabijutri
Güzellik salonu.L’ınstitut de beautéLenstitü dö bote
Kuaför.Le coiffeur.Lö kuafför
Mağaza.Le magasin.Lö magazen
Ayakkabı.La Chaussure.La şossür
Ayakkabı mağazası.Le cordonnerie.Lö kordonnöri
Hediyelik eşya mağazası.Le magasin de souvenirs.Lö magzen dö suvnir
Yardım edebilir miyim?Puis-je vous aiderPüij vuz ede?
Ne istersiniz?Que desirez-vous?Kö dezire vu?
Mobilya.Les Meubles.Le möbl
Giyecek.Le Vetement..Le vetman
Hafif.Léger.Leje
Ağır.Lourd.Lur
Büyük.Grand.Gran
Küçük.Petit.Pöti
Bu çok dar / geniş.C’est trop etroit / large.Se tro etrua / larj
Nereye ödemeliyim?Où dois-je payer?U duaj peye?
Nakit ödeyebilir miyim?Puis-je payer en espèces?Püij peye an espes?
Bedeni uydu mu?Est-ce que c’est votre taille?Eskö se votr tay?
Koyu.Foncé.Fonse
Açık.Clair.Kler
Mavi.Bleu.Blö
Beyaz.Blanc.Blank
Kırmızı.Rouge.Ruj
Sarı.Jaune.Jon
Yeşil.Vert.Ver
Turuncu.Orange.Oranj
Gri.Gris.Gri
Siyah.Noir.Nuar
Lacivert.Bleu- FoncéBlö fonse
Mor.Violet.Viyole
Kahverengi.Marron.Maron
Pembe.Rose.Roz
Bej.Beige.Bej
Fildişi.İvoire.Ivuar
En yakın kitapçı nerede?Où est la librairie la plus proche?U e la libreri la plü proş?
En yakın gazete bayi nerede?Où est le kiosque a journaux le plus proche?U e lö kiyosk a jurno lö plü proş?
Portakal.Orange.Oranj
Muz.Banane.Banan
Salatalık.Concombre.Konkombr
Limon.Citron.Sitron
Elma.Pommes.Pom
Domates.Tomate.Tomat
Patates.Pomme de terre.Pom dö ter
Yağ.Beurre.Bör
Çikolata.Chocolat.Şokola
Şekerleme.Bonbon.Bonbon
Ekmek.Pain.Pen
Sandviç.Sandwiches.Sandviç
Patates kızartması.FritesFrit
Peynir.Fromage.Fromaj
Dondurma.De la glace.Dö la glas
Kahve.Cafe.Kafe
Süt.Lait.Le
Hamburger.Hamburger.Ambörgır
Salam.Salami.Salam
Sosis.Saucisse.Sosis
Çay.The.Te
Şeker.Sucre.Sükr
Peçete.Serviette.Serviyet
Şişe.Bouteille.Butey
Bir paket sigara.Un paquet de cigarettes.Ön pake dö sigaret
Filtreli sigaralar.Cigarettes à filtre.Sigaret avek filtr.
Filtresiz.Sans filtre.San filtr.
Uzun.Long.Long.
Kısa.CourtKur.
Sakız.Chewing gumŞevinggum.
Sigara alırmısınız?Cigarette?Sigaret ?
30 Cüz ve Mesajlar
Ses Gazetesi Yazılarım
Hadislerle İslam
Günlük Program
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam212
Toplam Ziyaret3637988

Uymazsan Trafige

Dini Bilgiler
Google Translate
Her Güne Bir Ayet ve Hadis

Siyer Araştırmaları Merkeziİslam Ansiklopedisi
Hava Durumu
Diyanet Namaz Sitesi
Diyanet PDF
Kuran Elif Bası