• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/vehbiaksit
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905321561576
  • https://www.twitter.com/vehbiaksit
  • https://www.instagram.com/vehbiaksit
VEHBİ AKŞİT

Vehbi Akşit Çekmeköy Müftüsü

Kategoriler
Site Haritası
ŞİFÂ-İ ŞERİF DERSLERİ
Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar17.335717.4051
Euro18.262618.3357
Aile Hayatı

Fransızca Site

İngilizce Öğreniyorum
Kaleiçi Camii sanal tur
Adım Adım Hac
İbrahim Halveti
ibrahim halveti
Vav ve Elif

Yüksek Lisans Tezim

İSTANBUL HASEKİ VE
KONYA SELÇUK EĞİTİM MERKEZİNDEKİ DERSLERİN PROGRAM YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

1990 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olduğumda, önümüzde iki seçenek vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda müftü ve vaiz olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olmak şeklinde...

Ben aynı zamanda Bursa Mudanya ilçesinin Balabancık Köyü'nde İmam Hatip olarak görev yapıyordum. Mezuniyete yakın İstanbul Haseki Eğitim Merkezi imtihanlarına katılmak ve nelere çalışmam gerektiğine dair bir mektup yazmıştım.(İstanbul Haseki Eğitim Merkezi tanıtımı için resme tıklayınız)


O zamanki Müdür Mahmut ÖZAKKAŞ Bey, öncelikle askerlik yapmanın şart olduğunu bildiren bir cevap yazmıştı. Ben de hemen mezuniyet sonrası askerlik görevimi yaptım. 

Askerlik dönüşü, Sakarya'nın Söğütlü İlçesinde Merkez Kubbeli Camii İmam Hatibi olarak göreve başladım. 4 aylık temel eğitim kursunu Konya'nın Dutlukır bölğesinde bulunan Personel Okulu Komutanlığı'nda almıştım. O zamanlar Konya'da bir eğitim merkezi olduğunu duymuştum. Konya Haseki deniyordu. 

Ankara'da 1992 yılının Kasım ayında yapılan sözlü mülakata katıldık. Konya Selçuk Eğitim Merkezi 1989 yılında açılmış, ilk iki dönem Konya'da görev yapan İlahiyat Fakültesi mezunu İmam Hatip, Müezzin Kayyım, Vaizlerden oluşan bir grup varken, üçüncü dönem için, 15'er kişiden oluşan iki sınıf açalım düşüncesi varmış. Türkiye genelinde yapılan bu sınava toplam 18 kişi başvurmuş. Ancak sınava 15 kişi katılıyor. 3 kişi bu eğitim merkezinin geleceği yok düşüncesi ile, Ankara'ya gelmesi'ne rağmen sınava girmiyor. Sınav çok güzel geçti ve benimle birlekte toplam 15 kursiyerin hepsi sınavı kazandı.

İstanbul Haseki tanınan bir yerdi. Ancak Konya yeni açıldığı için, nerede okuyorsun sözüne Konya Selçuk Eğitim Merkezi diyorduk. Sonra da karşı taraf "Ha tamam anladım Konya Haseki" diyordu. 

1992 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan Müftü ve Vaizler İhtisas Kursunu kazanınca sıkı bir çalışma yaparak Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde ertesi yıl açılan sınavlara katıldım. Uzun bir süre yabancı dilim olan Fransızca'ya çalıştım.

Bu konuda Ahmet Güzel, Yusuf Acar (Linklere tıklayarak arkadaşlar hakkında geniş bilgi alabilirsiniz) gibi arkadaşlarımla uzun süren bir çalışma sonucu girmiş olduğumuz yabancı dil sınavını kazandım. Ardından da bilim sınavını başarı ile vererek, alınacak 10 kişi arasından üçüncü olarak sınavı kazandım. 1993 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün açtığı yüksek lisans sınavını kazandım. 

Büyük bir heyecan ve şevkle, bir yıl boyunca verilen dersleri iyi bir şekilde takip ederek, tez seminerini verdim.

Tez semineri olarak, o güne kadar hiç üzerinde çalışma yapılmayan ama çok konuşulan bir konuyu gündeme getirip, bunu ilmi bir çalışma haline getirmeyi arzu ettim. Bu fikrimi de çok değerli danışmanım Yrd. Doç.Dr. Mustafa TAVUKÇUOĞLU Hocama açtım.

 

 Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
(Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

1976 yılında açılan İstanbul Haseki ve 1991 yılında faaliyete geçen Konya Selçuk Eğitim Merkezi Müftü ve Vaizler İhtisas Kursu hakkında seminer veya bir yüksek lisans çalışması olmadığını tesbit ettim. Halen bu kursta kursiyer olarak bulunduğum için kurumu en yakından tanıyan ve içinden biri olarak en iyi benim tahlil edebileceğim kanaatine varan danışman hocam bu konuda çalışma yapmak için onay verince, daha sonra yapacağım yüksek lisans tezi için bir altyapı oluşmuş oldu.

Yüksek Lisans Tez Seminerini tamamlayıp, onaylanması için sunduğum zaman hemen kabul edildi. Ardından da aynı konuyu bu defa Yüksek Lisans Tezi olarak hazırladım.

İstanbul Haseki ve Konya Selçuk Eğitim Merkezindeki kursiyerler, öğretmenler ve Konya Selçuk Eğitim Merkezi 3. Dönem mezunlarından oluşan bir anket çalışması yaptım.

Daha sonra bu sonuçları değerlendirdim.  Malatya-Pütürge ilçesinde Müftü iken 1997 yılında Din Eğitimi dalında “İstanbul Haseki ve Konya Selçuk Eğitim Merkezindeki Derslerin Program Yönünden Değerlendirilmesi” isimli teziyle Din Eğitimi Uzmanı unvanını aldım.

Bu tez alanında yapılan ilk çalışmadır. Hatta halen Konya Selçuk Eğitim Merkezi Müdürü Sayın Hasan KÜK, yapılan toplantılarda bu tezden faydalandığını ifade etmiştir.

İşte bu sayfada bu tezim ile ilgili bölümleri bulacaksınız. Yüksek Lisans Tezi için tıklayınız.

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Türkçe Özeti

Bu çalışma, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı İstanbul Haseki ve Konya Selçuk Eğitim Merkezleri Müftü ve Vaizler İhtisas Kursu üzerinde, öğretmen, kursiyer ve mezunlar üzerine yapılmış ilk ciddi akademik çalışma özelliğine sahiptir.

İstanbul Haseki Eğitim Merkezi 20 Ocak 1976'da, Konya Selçuk Eğitim Merkezi 26 Ekim 1989 tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır.

AMACI: Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında çalışan dini hizmet personelinin mesleki bakımdan daha iyi yetişmesini sağlamak, verimliliklerini artırmak, daha ileri görevlere hazırlamak ve başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere Tefsir, Hadis, Fıkıh gibi temel dini kaynaklara doğrudan başvurma yeteneğini elde etmelerini temin etmek, böylece dini konularda toplumumuzun ihtiyacına cevap verecek nitelikte mütahassıs elemanları, yüksek din alimlerini yetiştirmektir.

Her iki eğitim merkezinde Müftü ve Vaizler İhtisas Programı uygulanırken, Haseki Eğitim Merkezinde Aşere-Takrib ve Tayyibe Programı da uygulanmaktadır.

Müftü ve Vaizler İhtisas Programına, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında dini yüksek öğrenim görmüş bulunanlardan görev yapmakta olan müftü, vaiz ve diğer din görevlileri arasında yapılan seçme imtihanını kazanan personel alınır. Süresi iki buçuk yıldır.

İlk 10 ayında sadece Arap dili ve grameri üzerinde durulur. Kur'an-ı Kerim, Sarf ve Nahiv dersleri ile Arapçayı pratik olarak konuşmaya yönelik Muhadese dersleri vardır. Ayrıca Belağat yani Beyan, Meani ve Bedii dersleri okutulur. Bu dönemin sonunda kursiyerler Arapça olarak takrir edilen dersleri anlayacak ve kendi meramlarını anlatacak bir seviyeye gelirler.

Kalan 20 aylık dönemde, Tefsir, Hadis ve Fıkıh dersleri usulleriyle birlikte okutulur. Ayrıca Feraiz, Akaid gibi temel İslami ilimler üzerinde önemle durulur. Bu dönemde dersler Arapça olarak takrir edilir ve imtihanlar da Arapça olarak yapılır.

Eğitim Merkezinde, sabah saat 08'den 13'e kadar 5 ders yapılır. Öğleden sonra saat 14'ten 16'ya kadar da mütalaa yapılır. Mütalaa (etüt) saatlerinde kursiyerler o gün görülen dersleri tekrar ederler, bir sonraki günün derslerini hazırlarlar.

Eğitim ve öğretim yılda 10 ay devam eder. Ramazan ayında ve Ağustos ayında ders yapılmaz. Kurs müddetince her üç ayda bir imtihan yapılır. İmtihanda 100 üzerinden 60'ın altında puan alanlar eski görevlerine iade edilirler.

Haseki Eğitim Merkezi'nden 11 dönem 361 kişi, Selçuk Eğitim Merkezi'nden 4 dönem 39 kişi mezun olmuştur.

Bu araştırmanın amacı; beş yıllık dini yüksek öğrenimden sonra, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin katıldığı ihtisas eğitim merkezlerindeki ders programlarını incelemek ve değerlendirmektir. Karşılaşılan problemler, kursiyerlerin ve mezunların bu kurstan beklentilerinin gerçekleşip gerçekleşmediği, eğitim programlarının durumu gibi konular incelenmiştir.

Bu alan araştırmasına, İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'nden 37 kursiyer ve 6 öğretmen, Konya Selçuk Eğitim Merkezi'nden ise 26 kursiyer, 7 öğretmen ve 6 mezun katılmıştır. Hazırlık ve ihtisas sınıflarındaki dersler, imtihan sistemleri, eğitim merkezlerinin daha cazip hale getirilmesi gibi konularda öğretmen, kursiyer ve mezunların görüşlerine yer verilmiş ve yorumlanmıştır.

Anketlerin değerlendirilmesi sonucu, öğretmen, kursiyer ve mezunların önerileri maddeler halinde ve konu başlıklarına ayrılarak tasnif edilmiştir.

Eğitim programları ile ilgili bulgular; amaçlar, muhteva, öğretme ve öğrenme süreçleri, değerlendirme ile ilgili bulgular alt başlıklar halinde düzenlenmiş ve yorumlanmıştır.

Bu araştırma ile, din eğitimi alan araştırmalarında bir boşluğun daha doldurulacağı düşünülmektedir.

JÜRİ ÜYELERİ İSİM LİSTESİ

1. Prof. Dr. Mehmet AYDIN (Başkan)

2. Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAVUKÇUOĞLU (Üye-Danışman)

3. Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜRTAŞ (Üye) (Rahmetli)

 

 Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi

İşte bu sayfada bu tezim ile ilgili bölümleri bulacaksınız.

Yüksek Lisans tezimiz Yüksek Öğretim Kurumu'nun internet sitesinde bulabilirsiniz.

Yüksek Lisans tezine pdf formatında ulaşmak için tıklayınız.

Yüksek Lisans Tezinin Özetini okumak isterseniz aşağıdaki linklerden birini tıklayınız:

YÜKSEK LİSANS TEZİ

İngilizce Özeti
 

This study is an area research applied to instructors, student and graduates of İstanbul Haseki and Konya Selçuk Education Centre directed by the Directorate of Religious Affairs. This study is also an original and academic works in this matter.

The main purpose of these centres is to prowide the staff graduated from the faculty of divinity and working presently in the Directorate of Religious Affairs Organisation with necessary knowledge and ability to refer directly to basic religious sources in al-Qur'an al-Kerim, Tafsir. Hadith and Fıqh.

The aim for this research is to examine and evaulate the ciriculum of education centres for specialization that the staff of religious education at the faculty. In this study it has

been examined the standing problems and other subjects such as whether the expectations of course-attenders and the graduates were realised and also the status of education programmes. The results of the inquiry have been commented on.

It is believed that this research contributed much to the field of religious eduacation.

 

 İstanbul Haseki
Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi MüdürlüğüJÜRİ ÜYELERİ İSİM LİSTESİ

1. Prof. Dr. Mehmet AYDIN (Başkan)

2. Yrd. Doç. Dr. Mustafa TAVUKÇUOĞLU (Üye-Danışman)

3. Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜRTAŞ (Üye) 


Önemli Not:
Bu tez hazırlandığında, hali hazırda iki ihtisas eğitim merkezi vardı. Daha sonra bu eğitim merkezleri çok şükür çoğaldı.
Bu eğitim merkezlerini tanımak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

Eğitim Merkezleri

 

30 Cüz ve Mesajlar
Ses Gazetesi Yazılarım
Hadislerle İslam
Günlük Program
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam698
Toplam Ziyaret3115744

Uymazsan Trafige

Dini Bilgiler
Google Translate
Her Güne Bir Ayet ve Hadis

Siyer Araştırmaları Merkeziİslam Ansiklopedisi
Hava Durumu
Diyanet Namaz Sitesi
Diyanet PDF
Kuran Elif Bası