• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/vehbiaksit
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=5321561576
  • https://www.twitter.com/vehbiaksit
  • https://www.instagram.com/vehbiaksit
  • https://www.youtube.com/channel/UC5S_skAvSgjSjx7-XW1KjAw
VEHBİ AKŞİT

Vehbi Akşit Çekmeköy Müftüsü

Kategoriler
Site Haritası
ŞİFÂ-İ ŞERİF DERSLERİ
Saat
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.883933.0157
Euro35.783235.9265
Aile Hayatı

Fransızca Site

İngilizce Öğreniyorum
Kaleiçi Camii sanal tur
Adım Adım Hac
İbrahim Halveti
ibrahim halveti
Vav ve Elif

Gazze'ye Dua

İbrahim Halil Erdoğan Bey\'in gönderdiği güzel bir dua.
 
\
 
Çok sevgili Müslüman kardeşlerim!
Hepinizin de bildiği gibi İslâm coğrafyasının her yerinde kan ve gözyaşı akmakta. İslâm coğrafyasının her bir karış toprağı yardıma ve duaya muhtaçtır. Ama en çok ve acil
olarak duaya muhtaç olanlar Ğazzeli kardeşlerimizdir. Onlara
yapacağımız maddî, mânevî, fiîlî ve kavlî yardımlara bir araç olması için kalbimin derinliklerinden kopan duygu ve düşüncelerle göğün kapılarını zorladım ve birazcık tıklatmaya çalıştım. Umuyorum ki bu duaya "Âmîn!" diyecekler arasında duası benden daha makbûl Mü\'min ve Mü\'mine Müslüman kardeşlerim vardır. Bu duaya ulaşan herkesin okuyup "Âmîn!" demesini rica ediyorum. Belki bir kişinin duası kabûl olur da onun yüzü suyu hürmetine Ğazzeli kardeşlerimiz zulümden ve katliâmdan kurtulur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيــــــم بــــــسم الله الرحمن الرحيــــــم

 ألحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام علي رسولنا محمد و علي آله و
 أصحابه أجمعيـــن
 Eûzü billâhi mine\'ş-şeytâni\'r-racîm, Bismi\'llâhi\'r-rahmâni\'r-rahîm. el-Hamdü lillâhi Rabbi\'l-âlemîn, ve\'s-salâtü ve\'s-selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî ecmaîn.


 
Allâhım!
 
 Cumartesi yasağını çiğneyip balık avlamaya devam eden ve kendilerini uyaran peygamberlerinin uyarılarına kulak tıkadıkları için aşağılık maymunlar ve domuzlar haline çevirdiğin Yahûdîlerin evlatları, yine bir Cumartesi günü bir deniz kenarında bulunan Mü\'min ve Müslüman Ğazze halkını avlamaya başladı. Ey Rabbimiz onları avlayan ve kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk demeden katleden Siyonist Kâfirleri de ataları gibi aşağılık maymunlar ve domuzlar haline çevir! 

 Allâhım! 
Asıl niyeti Mekke ticaret yollarına ve Kabe aracılığı ile Mekke\'ye akan paralara sahip olmak olduğu için göstermelik niyetle Kâbe\'yi yıkmaya gelen Ebrehe ve ordusunu Senin hava kuvvetleri filon olan Ebabil kuşlarınla helâk edip onları yenik ekin yaprakları haline çevirerek gizli planlarını boşa çıkarmıştın. Ey Rabbimiz, Siyonist Yahûdîler de Filistin\'den başlayarak kendilerine göre Va\'dedilmiş Toprakları ele geçirmek istiyorlar. Aşağılık maymun ve domuzlar sürüsü olan Siyonist Yahûdîler bu gizli planlarını gerçekleştirmek için "teröristleri vuruyoruz" bahanesiyle Müslüman katletmeye başladılar. Ebâbil filonu yine serbest bırak ki Ğazze\'de Siyonist güçlere karşı mücadele eden ve bütün dünyanın desteğini kaybeden Müslümanların imdadına yetişsinler.   
 
 Allâhım! 
 "Habibim" dediğin Rasulün Mekke halkını İslâm\'a davet ettiği sırada "Ellerin kurusun, bizi bunun için mi buraya topladın" diyen Ebû Leheb için Tebbet sûresini indirerek ona lanet etmiş ve onun iki elini kurutmuştun. Öyle ki onun malı ve kazandıkları kendisine hiçbir fayda sağlayamamıştı. Ey Rabbimiz, yeryüzünden İslâm\'ı ve Müslümanların silip atmayı planlayan Siyonist Yahûdîlere dünya ülkelerinden destek çıkanları destek olmaktan vazgeçirerek onların da iki elini kurut ve onların birliğini dağıt ki kazandıkları ve malları onlara hiçbir fayda sağlamasın!
 
Allâhım!
 "Rabbimiz Allah\'tır" diyenleri ateş dolusu hendeklere atarak katliâma tabi tutan ve bu ateş dolu hendeklerin etrafında toplanarak ateşte diri diri yaktıkları kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Mü\'minlerin çırpınışlarını zevkle ve iştahla seyreden kâfirleri kendi yaktıkları ateşle yakarak cezalandırmıştın. Ey Rabbimiz, "Rabbimiz Allah\'tır" diyen kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Mü\'minlerle dolu olan Ğazze\'yi ateş dolusu hendeklere çeviren Siyonist Yahûdîleri de kendi kazdıkları kuyulara düşür ve kendi tutuşturdukları bu ateşle yakarak cezalandır!  
 
 Allâhım!
 Yeryüzünde büyüklenip kibirlenerek "En büyük rabbiniz ben değil miyim?" diyen, Mü\'min ve Müslüman İsrâiloğullarını köleleştirerek onların erkek çocuklarını öldürüp, kız çocuklarını hayasızca yaşatan Firavun ve yandaşlarını denizde boğup yok etmiştin. Öyle ki onların imdadına kimseler yetişememişti. Ey Rabbimiz, kendi atalarına yapılan bu zulmü unutarak Firavun\'dan daha beter zulüm teknikleri ile kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk demeden Mü\'min ve Müslümanları katleden alçak ve aşağılık Siyonist Yahûdîleri Ğazze sahillerinde boğup gebert. Öyle ki yardımlarına dostlarından hiçbiri yetişemesin!   
 
 Allâhım!
 Şu anda Siyonist Yahûdîlerin kurduğu İsrâil devletinin bulunduğu bölgede bir zamanlar Sodom ve Gomore kavimleri yaşamaktaydı. İşledikleri sapık fiiller nedeniyle o sapıkların üzerlerine ateşte pişirilmiş taşlar yağdırıp ayaklarının altındaki toprağı kaydırarak yerin altına geçirmiştin. Ey Rabbimiz, o sapık kavmi helak ederken kullandığın volkanın lavlarını serbest bırakarak Siyonst Yahûdîlerin de üzerlerine ateşte pişirilmiş taşlar yağdır ve o bölgedeki fay hattını tekrar faaliyete geçirerek ayaklarının altındaki toprağı kaydırıp onları yerin altına geçir! 

Allâhım!
 
Sevgili Rasûlün Bedir kuyularının başında Sana dua ederken "Allahım, bu Mü\'minlere yardım etmez ve onların mağlûb olmasına müsaade edersen, yeryüzünde Sana ibadet edecek ve Senin için secdeye kapanacak kimse kalmayacak" demişti. Ey Rabbimiz, eğer Sen Ğazze\'deki Mü\'min ve Müslümanlara yardım etmez ve onların mağlûb olmasına müsaade edersen, Filistin bölgesinde Sana ibadet edecek ve Senin için secdeye kapanacak kimse kalmayacak. Ğazze halkına yardım et ve onlara zafer nasip et ki Siyonist Yahûdîler bu emellerine ulaşamasın! 
 
Allâhım!
 Bu Siyonist Yahûdîlerin sapık atalarına peygamber olarak gönderdiğinama onların peygamber olarak değil bir kral olarak kabul ettikleri elçilerinden Hz. Dâvûd ve bekledikleri "Mesih" olarak kendilerine gönderdiğin ama onların Mesih olarak inanmak bir yana öldürmek için üzerine saldırdıkları Hz. İsâ\'nın diliyle nankörlüklerinden dolayı lânetlendiklerini bizzat Sen bize haber vermektesin. Ey Rabbimiz, onların bugünkü torunları da atalarından pek geri kalmamaktadır. Dünyadaki kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk bütün Mü\'min ve Müslümanları uyandırarak bunlara da lânet okut ve okunan bütün lânetleri kabul et! 

Allâhım!
 Bu Siyonist Yahûdîlerin nankör ve sapık atalarının Senin tarafından gönderilmiş elçileri öldürdüklerini de bizlere bizzat Sen haber vermektesin. Ey Rabbimiz, o sapık ve nankörlerin bugünkü torunları da atalarının öldürdüğü peygamberlere ve defalarca öldürmek için sûikast düzenledikleri son Peygamberine inanan kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Mü\'min ve Müslümanları katletmekteler. Ey Rabbimiz, bu kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Mü\'min ve Müslümanlara merhamet et, komutanlarını ve mücahitlerini koru, onları davalarına sahip çıkart ve davalarından döndürme, ayaklarını sabit kıl ki ökçeleri üzerinde gerisin geri dönmesinler, onların yaralılarına şifalar nasip et, şehitlerini cennetinle ödüllendir, dünya Müslümanlarının onlara olan desteğini ve dualarını eksik etme!
  
Allâhım!
 Bu Siyonit Yahûdîlerin kendilerinin atası olduğunu söyleyerek övündükleri ve bizim de Senin "Halilin" olduğu için milletinden olmakla gurur duyduğumuz Hz. İbrâhim ve onunla beraber olanlarda bizim için güzel örnekler olduğunu bizlere yine Sen bildiriyor ve bu bildiriyi yaptığın yerde onların yaptıkları duayı bize örnek olarak gösteriyorsun. Ey Rabbimiz, öyleyse biz de onlar gibi dua ediyor ve diyoruz ki: "Rabbimiz, Bizi, inkâr edenler için deneme konusu kılma, bizi bağışla! Ey Rabbimiz! Yegâne gâlib ve hikmet sahibi, ancak Sensin!". Ey Rabbimiz, Hz. İbrâhim ve onunla birlikte olanların dualarını kabul ettiğin gibi bizim de bu duamızı kabul et. Ğazze halkını Siyonist Yahûdî kâfirler için bir deneme konusu kılma ve kâfirleri asla galip getirme ki davalarında haklı olduklarını zannetmesinler!

 
 Allâhım! 
 Yüce Kitabın Kur\'ân-ı Kerîm\'de bizim gibi gücü kuvveti yerinde olan Müslümanlara "Size ne oldu da Allah yolunda ve "Rabbimiz! Bizi, halkı zâlim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir yardımcı yolla" diyen zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz?" diye hitapta bulunuyor ve "İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inanmayanlar ise tâğut yolunda savaşırlar, o halde eytanın dostlarına karşı savaşın: şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır" buyurarak saflarımızı belirlemeye ve savaşımızı kim için, yapacağımızı, şeytanların hile ve tuzaklarından korkmamamızı bizlere öğütlüyorsun. Ey Rabbimiz, bizlere saflarımızı belirleyecek akıl, firâset ve basîret ver. Ey Rabbimiz, bizi senin yolunda ve çaresiz kalmış insanlar için savaşanların saflarına kat ve o saflardan asla ayırma. Bizi asla tâğutların yolunda savaşanların saflarına katma ve onların yanına yaklaştırma. Ey Rabbimiz, bizi tâğuta ve şeytana kul etme, bizi şeytan ve dostlarının tuzaklarına düşmeyecek şekilde iman, ahlak, ibadet, akıl, cesaret, şecaat, firâset ve basîret gibi güçlü silahlarla donat. Fiîlî ve kavlî dualarımızı Ğazze halkından eksik etme!

 Allâhım!
 Sevgili Rasûlün Mekke\'de İslâm davasını anlatırken kendisini her türlü alçaklıkla engellemeye çalışan Mekke müşrikleri en son Müslümalara ambargo uygulamış ve onlar da tam üç yıl boyunca aç ve bî-ilaç bir şekilde Şi\'b-i Ebî Tâlib\'e çekilmişlerdi. Sonunda vicdan sahibi beş müşrik insafa gelmişler ve onların girişimleri ile ambargo kaldırılmıştı. Ey Rabbimiz, şu anda o mübarek peygamberin ümmeti Ğazze\'de uzun bir zamandan beri ambargo altındadır. Siyonist Yahûdîler onlara yiyecek ve gıda maddelerinin dahi ulaşmasına engel olmaktadır. Kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Mü\'min ve Müslümanlar aç ve bî-ilaç bir şekilde yaşarlarken bu arada başlarına gökten bombalar yağmaya başladı. Bu da bitti derken kara harekâtı adı altında katliâm başlatan Siyonist Yahûdîler onları evlerinde vurmaya başladılar. Ey Rabbimiz dünyada güçlü olduğunu söyleyen birkaç kâfir devleti insafa getir de Ğazzeli Müslümanlara uygulanan ambargolar kalksın. Ğazzeli Müslümanlar bu işkenceden ve Siyonist Yahûdîlerin zulmünden ve katliâmından kurtulsunlar! 

Allâhım!
  Benî Nadir Yahûdîleri Peygamberimize sûikast düzenlemek istediklerinde yapılan kuşatma sonunda Senin iznin ve emrinle Müslümanlar Yahûdîlerin ağaçlarını kesmeye başlayınca teslim olmuşlar ve evlerinin kapı ve pencerelerini kendi elleri ile söküp Medîne\'yi terk etmişlerdi. Ey Rabbimiz, İsrâil\'de bulunan Siyonist Yahûdîlerin de tarımda çok ileri gittiklerini biliyoruz. Ey Rabbimiz, onların bağlarını, bahçelerini ve tarlalarını rahmetinden mahrum bırak ve hepsi kurusunlar ki böylece Arz-ı Mev\'ûd olarak gördükleri toprakları terk edip çıksınlar. Ey Rabbimiz, dünya Müslümanlarını İsrâil ve Siyonist Yahûdî mallarını alıp almama konusunda şuurlandır ki artık onların mallarını boykot ederek almasınlar ve Siyonist Yahûdîler en çok sevdikleri dünya malından mahrum kalarak yaptıkları zulümlerden vazgeçsinler! 
 
Allâhım!
 Sevgili Rasûlün hicret edeceği sırada kendisini dışarıda bekleyen müşriklere göstermemiş ve Sevr mağarasında da korumana alarak yine müşriklerin gözlerinden saklamıştın. Ey Rabbimiz, kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Ğazzeli Mü\'min ve Müslümanları da Siyonist Yahûdî kâfirlerin gözlerine gösterme. Onları sığındıkları yerlerde öyle muhafaza et ki kâfirler yanlarına kadar gelse bile göremesinler. Attıkları bomba ve mermiler hedefini şaşırıp kendi adamlarına isabet etsin. Kendi adamlarını ve askerlerini Müslüman zannederek vursunlar!

 
 Allâhım! 
 Şu anda İslâm dünyasında Müslüman devletlerin başında yönetici olarak halkı yöneten idarecilerin kalplerine de insaf, vicdan ve merhamet indir. Ey Rabbimiz, onları Ğazze\'deki masum ve mazlum kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Mü\'min ve Müslümanlara yardım ellerini uzatmaları için insafa getir. Sınır kapısını açmamakta direten Mısır idarecilerini insafa getir. "Hamas yok edilmelidir" diye düşünen Arap yöneticilerini insafa getir. İnsafa gelmemekte direnenleri ve yandaşlarını da yönetimleri ile birlikte yerin dibine geçir!  

  Allâhım! 
 Ğazze\'de işlenen insanlık tarihi açısından utanç verici bu suçların daha fazla işlenmesine müsaade etme. Ey Rabbimiz, artık anaları ve babaları yavrusuz, çocukları yetim ve öksüz, kadınları dul bıraktırma. Kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Mü\'min ve Müslümanların sakat kalmasına ve öldürülmelerine müsaade etme. Ey Rabbimiz, yerlerin ve göklerin ordularının Senin olduğunu Yüce Kitabında bildiriyorsun. Görünen ve görünmeyen ordularında o mazlum ve masum Ğazze halkının imdadına yetiş, çünkü onların senden başka kurtarıcıları ve sığınakları kalmadı. Gönder, Hendek harbinde müşrik ordularını darmadağın eden rüzgar ordunu. Gönder, Bedir savaşında Müslümanlara destek için gelen melek ordunu. Gönder, sapık Sodom ve Gomore\'yi helak eden ateşten taşlar ordunu. Gönder, Eyke ve Meyden halkını yok eden deprem ordunu. Gönder, yeryüzünde putperestliği ilk icad eden Nûh kavmini helâk eden Tûfan ordunu. Gönder, Firavun ve yandaşlarını helâk eden Kızıldeniz ordunu. Gönder Ebrehe ve ordusunu helâk eden Ebabil filonu! Gönder yeryüzünde kibirlenip "Bizi kim yok edecekmiş" diyen Âd kavmini helâk eden Sarsar ordunu. Gönder yeryüzünde büyüklenen Semûd halkını helâk eden sayhanı. Gönder Hâlid bin Velîd, Ebû Ubeyde bin Cerrâh, Mûsâ bin Nusayr, Târık bin Ziyâd, Selâhaddîn-i Eyyûbî, Celâleddîn Harzemşah, Seyfeddîn Kutuz, Fâtih Sultan Mehmed, Sultan Abdülhamid gibi büyük komutanlarını! Gönder Hz. Hamzalarını, Hz. Alilerini, Ebû Dücânelerini, Ulubatlı Hasanlarını, Genç Osmanlarını, Malkoçoğullarını ve adını bilmediğimiz daha binlerce askerini. Gönder canını ve kanını davasına şahit kılmış ölmeyen ve öldürelemeyen şehîd askerlerini!

 Allâhım!
 Zaten en ufak bir ayak sesinden bile çok korkan ve ödü patlaya Siyonist Yahûdî kâfirlerin kalplerine daha dehşetli korkular indir. Masum ve mazlum kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Ğazzeli Mü\'min ve Müslümanların sayılarını kendilerinden daha kalabalık göster. Müslümanların ellerindeki silahları, kendi silahlarından daha güçlü ve yıldırıcı göster. Ey Rabbimiz, Müslüman Ğazzelilerin kalplerine sükûnet indir. Onlara ümît, azim ve gayret ver. Siyonist Yahûdîleri Müslümanlara daha korkak göster. Onların sayılarını Müslümanlara daha az göster. Onların silahlarını Müslümanlara daha etkisiz göster Müslümanların silahlarını kâfirler üzerinde daha etkili kıl. Öldürülen her bir masum ve mazlum kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Ğazzeli Mü\'min ve Müslümana karşılık, Müslümanların attığı füzelerle iki kat Siyonist Yahûdîyi gebert!
 
  Allâhım!
 Elimizden ve dilimizden bu duaları yapmaktan başka bir şey gelmiyor. Eğer bizim aklımıza gelmeyen başka çözüm yolları varsa bize onları da göster. Görmeyen gözlerimize göster, işitmeyen kulaklarımız duyur, anlamayan kalplerimize hissettir. Ey Rabbimiz, yapılan katliâma duyarsız kalanların kalplerine, şu anda duyarsız kaldıkları katliâmın bir zaman sonra kendi başlarına da geleceği hissini ve duygusunu yerleştir. "Bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın" mantığı ile yaşayanlara bu yılanın bir zaman sonra kendilerini de sokacağını, ocaklarını, yurtlarını ve yuvalarını başlarına yıkacağını hissettir!  
 
 Allâhım!
 "Yok mu bana dua edip bir şeyler isteyen, istesin ki vereyim" buyuruyorsun. Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin. Dilimiz döndüğü kadar göğün kapılarını yoklayarak sana dua edip yalvardık. Ey Rabbimiz, dualarımızı kapından geri çevirme. Bizi yüz üstü ve yalnız bırakma. Siyonist Yahûdî kâfirlerin kalbine bize değer vermediğin düşüncesini yerleştirme ki kendilerini haklı zannetmesinler. Ey Rabbimiz, Ğazze\'de öldürülen masum ve mazlum kadın-erkek, yaşlı-genç, çoluk-çocuk Mü\'min ve Müslümanların kanları hürmetine dualarımızı geri çevirme. Daha başka nelerin veya kimlerin hürmetine dualarımızı kabul ediyorsan onların yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul et. Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahrette de iyilik ver ve bizi cehennemin azabından koru!
 Âmîn!
 Velhamdülillâhi Rabbi\'l-Âlemîn
 el-Fâtiha!

Yorumlar - Yorum Yaz
30 Cüz ve Mesajlar
Ses Gazetesi Yazılarım
Hadislerle İslam
Günlük Program
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam7
Toplam Ziyaret3637783

Uymazsan Trafige

Dini Bilgiler
Google Translate
Her Güne Bir Ayet ve Hadis

Siyer Araştırmaları Merkeziİslam Ansiklopedisi
Hava Durumu
Diyanet Namaz Sitesi
Diyanet PDF
Kuran Elif Bası